Консумацията на електроенергия от потребителите в София през 2030 г. ще бъде 1800 мегаватчаса, съобщиха представители на дружеството "Софпроект" при представянето на инженерната инфраструктура, включена в общият устройствен план на града.
Като пример беше посочено, че АЕЦ &quot;Козлодуй&quot; произвежда 2000 мегаватчаса електроенергия, от промишления сектор, където потреблението на ток намалява, ръстът е от битовите абонати и от новите търговски и административни центрове. <br /> <br /> Според специалистите от &quot;Софпроект&quot;, в средносрочен и дългосрочен план трябва да се разшири мрежата от подстанции за средно напрежение. Планът предвижда изграждането на една нова подстанция 400/110 киловолта в района на кв. &quot;Суходол&quot;, както и включването на съществуващата сега подстанция със същите параметри в &quot;Кремиковци&quot; към мрежата за електроснабдяване на столицата. <br /> <br /> В природен парк &quot;Витоша&quot; няма как да се инсталират мощности за производството на електроенергия от възобновяеми източници. Вятърни електроцентрали ще има до връх Мургаш, посочиха представителите на дружеството.<br /> /БЛИЦ