Софийският административен съд отхвърли жалбите срещу спряната от КЗК сделка за ЧЕЗ.

Антимонополният орган спря продажбата заради опасения от евентуален монопол на електроенергийния пазар. Последва обжалване както от "Инерком", така и от ЧЕЗ, но съдът не уважи исканията.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в седемдневен срок.