През месец март средната брутна месечна работна заплата е достигнала рекордната в последните години стойност от 1036 лева. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ). За сравнение през януари средната заплата е била 995 лв., а за февруари – 987 лв.
Декември 2016 г. беше последният месец, в който брутното трудово възнаграждение мина границата от 1000 лева, достигайки 1012 лв.

Първото тримесечие на 2017 г. е и единственото от началото на века, в което средната брутна месечна работна заплата (усреднено за всеки от трите месеца) се задържа над 1000 лева, достигайки 1006 лева. Спрямо последното тримесечие на 2016 г. ръстът е с 1.6%, отбелязва "Труд".Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Административни и спомагателни дейности” – с 6.8%, „Операции с недвижими имоти” – с 5.5%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 4.7%.

През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.1% спрямо първото тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания” – с 13.4%, „Операции с недвижими имоти” – с 12.6%, и „Административни и спомагателни дейности” – с 12.5%.В кои сфери взимат най-високи заплати. Според данните на НСИ това са:
• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения” – 2347 лева
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1701 лева
• „Финансови и застрахователни дейности” – 1687 лева.
Най-ниско платени са били наетите в икономическите дейности:
• „Хотелиерство и ресторантьорство” – 611 лева
• „Други дейности” – 713 лева
• „Строителство” – 742 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на трудовозаетите към края на март 2017 г. нараства с 6200 души, достигайки 2,28 милиона.