Бившата пиарка на Комисията за защита на потребителите Габриела Руменова направи стряскащи разкрития за организацията.

Припомняме, че в последно време все повече граждани се оплакват от нелоялно отношение и съмнителни практики от страна на държавната институция.

Ето какво написа във Фейсбук Руменова, която води съдебна битка заради отстраняването й от Комисията.

Иска ми се някак да се пошегувам, но наистина е сериозно!...

... И странно решението Комисията за защита на потребителите да предоставя стикер „Честен търговец“ на икономическите оператори, които „спазват правилата за точно преобразуване на цените от лева в евро и ясно ги изписват“, а имената на търговците, които нарушават правилата за преобразуване или закръгляване, да бъдат включени в “черен списък”, който да се поддържа на сайта на контролния орган.

Инициативата е във връзка с въвеждането на еврото в България и официално има за цел „поощряване на коректните търговци при определяне на цените в евро“.

Обаче стоят няколко основни въпроса:

Може ли КЗП да провери обозначаването на цените на всяка една стока във всеки един обект на даден търговец, за да твърди, че той коректно изчислява цената от лева в евро?

Може ли да бъдат проверени всички търговци по този начин и ако не може, на какъв принцип ще се избира кой да бъде проверяван и кой - не?
Ако при един търговец едни цени са правилно изчислени и обявени, а други - грешно (нещо, което често се случва в практиката), тогава как ще се преценява дали да му се даде стикер „Честен търговец“ или да се включи в „черния списък“?

Да приемем, че даден търговец правилно посочва цените в съответната валута. Ако обаче прилага други административни нарушения и/или нелоялни практики, тогава ще му се дава ли стикер "Честен...“?

Това са динамични процеси - днес даден търговец в даден обект може да е изряден, но утре да не е. Възможно и икономически обосновано ли е да се извършва ежедневен мониторинг по тази тема на всички?

С оглед на тези и още много други вътрешни, известни ми въпроси се питам къде са смисълът и полезността на такава инициатива? Или просто да върви нещо...

Струва ми се, че темата "потребителска защита" е силно подценена – както заради очевидното неглижиране на важни проблеми в настоящата ситуация, така и като потенциал... Но в крайна сметка, не може да не се съгласим, че в държавата в момента има далеч по-належащи задачи!