„Ако всички топлофикации на природен газ в страната получим достатъчни компенсации за високите цени на основното ни гориво, няма да има нужда от допълнително увеличение на цените на парно и топла вода за нашите клиенти! Надявам се управляващите да проявяват разум и да са предвидили помощ и за българските топлофикации в пакета от мерки на енергийното министерство, който се очаква скоро да бъде обявен. Централното отопление е социална услуга и цената ѝ трябва да бъде достъпна за всеки българин!“ каза инж. Йордан Василев изпълнителен директор на Топлофикация Плевен.

Наскоро служебният Министър на енергетиката Росен Христов обяви публично, че Кабинетът разработва серия от финансови стимули, които ще бъдат насочени към най-засегнатите от високите цени на природния газ, но не е ясно кой точно ще може да се възползва. Единственото, което до момента е известно, че степента на подпомагане вероятно ще зависи от поети ангажименти от получателя на помощта за икономии, оптимизация и постигане на по-добра енергийна ефективност.

„Надявам се скоро да ни бъде казано ще бъдем ли подпомогнати от държавата или не. Чакахме твърде дълго и за нас става все по-невъзможно да покриваме нормалните си производствени разходи. Пред прага на отоплителния сезон сме. Направихме значителни инвестиции, за да гарантираме качествената работа на съоръженията и изправността на топлопреносната мрежа, но ако нямаме достатъчно средства да плащаме за основното ни гориво, всички усилия ще бъдат на вятъра, защото просто ще фалираме.“ предупреди инж. Йордан Василев.

Според директора на Топлофикация Плевен намалението на цената на природния газ за октомври е недостатъчно, имайки предвид неколкократното му поскъпване и със сигурност няма да позволи на топлофикациите да си стъпят на краката.

Според експерта стартирането на експлоатацията на газовата връзка с Гърция не е единственото условие за трайно намаление на цените.

„Необходимо е по-скоро да бъдат сключени договори с повече надеждни източници на природен газ, за да бъдат подсигурени доставките за целия отоплителен сезон. Не можем да разчитаме само на газохранилищата, защото не знаем каква зима ни очаква.“ каза инж. Йордан Василев.

Инж. Кремен Георгиев от Асоциация на топлофикационните дружества прогнозира средно увеличение на цените на парното и топлата вода от януари в размер на 60%. По думите му този сценарий е вероятен, ако повишението на цените на природния газ продължи, а топлофикациите, разчитащи на това гориво, не получат компенсации от държавата.