Транспортните горива по българските бензиностанции не отговарят на закона. Това твърди председателят на Асоциацията по биогоривата Димитър Замфиров. От там са сезирали Европейската комисия за неадекватната според тях политика на държавата, която ако не бъде променена от средата на следващата година ще последват санкции за страната ни.
"В момента на нито една бензиностанция в страната ни горивото не отговаря на закона. Той предвижда задължително смесване на минералните горива с биогорива от 1 януари 2008 година и това смесване трябва да е в 5%. Тоест, биокомпонентът към минералните горива да е в 5%. България трябва да отчете изпълнението на индикативните цели за 2008 година до юни месец 2009 година. Когато трябва да отчете, че изпълнението на индикативните цели е нулево, то тя тогава ще търпи и санкции от Европейската комисия", каза за Хоризонт Димитър Замфиров. /БЛИЦ