Наскоро в Астана президентът на Казахстан Нурслутан Назарбаев участва в официалната церемония по откриване и презентация на Международния финансов център „Астана” (МФЦА) за страните от Централна Азия, Кавказ, Близкия изток, Западен Китай, Монголия и Европа.

Президентът Назарбаев отбеляза по време на церемонията, че създаването на МФЦА е знак за доверие и е потвърждение на висока оценка за успешното развитие на Казахстан от страна на международната бизнес-общност.

МФЦА предоставя много преференции на своите участници. Един от най-важните е транспортната достъпност. Астана е директно свързана с повечето глобални финансови центъра - Франкфурт-на-Майн, Лондон, Париж, Сеул, Бангкок, Пекин, Истанбул, Ню Делхи и Дубай, а към 2025 година Астана ще открие директни въздушни линии до 50 световни финансови центъра, в това число Ню Йорк, Шанхай, Хонконг, Сингапур, Токио, Амстердам, Цюрих. В същото време Казахстан промени визовия режим спрямо гражданите на 45 държави, които са освободени от получаване на виза за пребиваване в Казахстан в рамките на 30 дни – това са държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, България, Малайзия, Монако, ОАЕ и Сингапур.

МФЦА установи благоприятен данъчен режим, който се изразява в нулев данък при корпоративно и индивидуално облагане, а също върху печалба от реализация на ценни книжа, дивиденти и възнаграждения по прехвърлени ценни книжа в течение на почти 50 години - до края на 2065 година.
Конституционен закон установява, че на територията на Центъра ще функционира специален правен режим, основан върху „английско” право, където 9 авторитетни съдии от Англия и Уелс ще извършват правосъдие въз основа на прецедентно право.

В рамките на МФЦА работи специален регулаторен режим (Fintech Regulatory Sandbox), който позволява да се тестват различни иновационни решения, услуги, бизнес-модели и механизми за изпълнение на проекти в реални условия и с реални потребители в областта на финансовите технологии.

Освен това, в МФЦА е открита борса, чиито акционери са американска борса Nasdaq и Шанхайска фондова борса. Президентът Назарбаев отбеляза, че на борсата ще се листват активи на големи рудодобивни, металургични, нефтогазови, енергийни, транспортни и други предприятия на Казахстан.

МФЦА ще стане платформа за нови решения в сферата на електронната търговия и в други области. В перспектива МФЦА ще стане регионален финансов хъб и център за развитие на различни иновационни и финансови инструменти.