Тарифите по застраховките "Живот" у нас, както и за здравните полици, трябва да станат еднакви за мъже и жени. Причината са въведените от 21 декември от Европейската комисия насоки, чрез които се цели да се избегне половата дискриминация при изчисляването на премиите, пише "Стандарт".
Поводът беше т.нар. дело &quot;Test-Achats&quot;, по което през март съдът на ЕС постанови, че различните цени на една и съща полица за мъж или жена представляват дискриминация. Решението касае най-вече автомобилни, здравни и животозастраховки. Така например за автополица млад мъж без виновно причинени инциденти няма да плаща повече от жена на същата възраст, каквито случаи имаше в някои европейски държави.<br /> <br /> У нас обаче подобно разделение при &quot;Гражданска отговорност&quot; или &quot;Каско&quot; няма. Разлика в цените обаче досега имаше при полиците &quot;Живот&quot;. Там за изчисляването на цената се взима предвид различната средна продължителност на живота при мъжете и жените, някои болести, които са валидни само за единия пол, покрития, свързани с бременността, и др., обясняват експерти от бранша.