Според оплакванията, трудовата заетост в пробния период е един от методите, използвани от предприятията – главно по време на натоварени периоди, като напр. За коледните празници – за да се избегне изплащането на социалноосигурителни вноски и в някои случаи дори заплатите, пише "Български новини".

Генералната конфедерация на гръцките работници (GSEE) и Инспектората по труда (SEPE) получават чести обаждания, като отчитат такива работодатели, а безработица остава над 18% през последните години.

Има стотици жалби, насочени предимно към секторите на търговията на дребно, хранителните услуги и услугите за сигурност. Те се отнасят до работа без социално осигуряване или дори без заплащане, привидно за „пробен период“, без коледни бонуси или заплащане за извънреден труд.

Временният персонал се наема на договори, които варират от три до десет дни, без никакви декларации до трудови или социалноосигурителни органи. Очаква се трима от пет такива работници в крайна сметка да бъдат отхвърлени като „неподходящи за работата“, които не получават никакво възнаграждение.

Друга практика, която наскоро стана съвсем обичайна, засяга големите вериги за търговия на дребно, които избират кандидат-служители, които живеят доста на разстояние от работното място. Те наемат тези хора за работа на смени, няколко часа сутрин и няколко следобед или вечер.

Съществува и феноменът, в който работодателите плащат на постоянния си персонал коледни бонуси навреме, за да избегнат яростното протестиране от „прескачането“ на това плащане и след това да изискат от служителите да го върнат или в противен случай са заплашени от това, да загубят работата си.