За да влагате парите си в дадена страна, където да има добра възвращаемост и сигурност за инвестициите ви, е необходимо тя да отговаря на няколко условия. Експертите на Световната банка определиха 4 важни фактора: населението на страната, екологичната обстановка, законодателната рамка, политически и бизнес отношения.

Тези фактори играят роля при инвестиране в дадена страна, разбира се, като се вземат предвид и нейните природни ресурси, пазари, технологии и марки, уточнява money.bg.

Въз основа на този доклад експертите на U.S. News & World Report посочиха най-добрите държави за инвестиции през 2019 година.

За да определят тези страни, експертите са интервюирали над 21 хиляди души от 80 държави, използвайки 65 различни параметри, които показват фактори като културно влияние, бизнес атмосфера и качество на живот в страната.

Кои са 10-те държави в света, с най-добри условия за инвестирани през 2019 година?

Снимка 341350

Чили

Население: 18,1 милиона, брутен вътрешен продукт (БВП) - 277,1 милиарда долара, растеж на БВП - 4,0%

Основен отрасъл на страната е добивната индустрия (мед и други метали), Чили е най-големият износител на мед в света, който се добива от националната компания CODELCO.

Сред другите отрасли добре развита са металургична, дървообработваща, хранителна и текстилна промишленост.

Снимка 270219

Словения

Население: 2,1 милиона, БВП - 48,8 милиарда долара, растеж на БВП - 4,5%

Словения е сравнително развита страна със стабилно растяща икономика. От всички славянски страни и такива с бившата комунистическа планова икономика Словения има най-високия номинален брутен вътрешен продукт на глава от населението и втория най-висок БВП по паритет на покупателната способност на глава от населението след Чехия.

Словения има добре образована работна сила и добре развита инфраструктура. Намира се на кръстопътя на основните транспортни маршрути. От друга страна, нивото на преките чуждестранни инвестиции е едно от най-ниските.

Снимка 442274

Виетнам

Население: 95,5 милиона, БВП - 223,9 милиарда долара, растеж на БВП - 7,1%

Виетнам е аграрна страна с развиваща се индустрия. Тя се характеризира като смесена икономика, в която основна роля играе държавата, която изготвя петгодишни планове за развитие на стопанството. Делът на пазарната икономика е малък, като това са основно малки предприятия.

Основните промишлени отрасли в страната са хранително-вкусовата промишленост, леката, машиностроителната, добивната, циментовата, за индустрии, химически торове и петрол индустрии.

Снимка 227375

Катар

Население: 2,6 милиона, БВП - 167,6 милиарда долара, растеж на БВП - 1,4%

Според Международния валутен фонд, Катар през последните няколко години води с голяма разлика е лидер по отношение на БВП на глава от населението.

Катар е третият по големина в света производител на природен газ, шестият износител на природен газ и основен износител на петрол и петролни продукти.

Снимка 325328

Полша

Население: 38,0 милиона, БВП - 524,5 милиарда долара, растеж на БВП - 5,1%

Полската икономика е социално ориентирана пазарна икономика.

Шестата по големина икономика в Европейския съюз и най-голямата сред бившите членове на източния блок и новите членове на общността.

Полската икономика непрекъснато расте през последните 28 години, което е рекорден показател за ЕС.

Снимка 221170

Индия

Население: 1,3 милиарда, БВП - 2,6 трилиона долара, растеж на БВП - 7,0%

През последните две десетилетия индийската икономика постига висок и стабилен растеж, но при сравняване на различни социални групи и различните географски региони, селски и градски и райони, той не е равномерен.

Напоследък Индия, благодарение на големия брой англоезични специалисти, се превърна в аутсорсинг дестинация за много мултинационални корпорации и популярна дестинация за медицински туризъм.

Индия също се превърна в значителен износител на софтуер, както и финансови и технологични услуги.

Снимка 258641

Люксембург

Население: 599 400, БВП - 62,4 милиарда долара, ръст на БВП - 2,6%

Люксембург е една от най-богатите страни и с най-висок стандарт на живот в Европа и света. Люксембург е седалище на много организации от ЕС.

Заради благоприятните условия за бизнес и живот и офшорната зона в столицата са разположени около 1 000 инвестиционни фонда и над 200 банки - повече, отколкото във всеки друг град в света.

Снимка 248729

Коста Рика

Население: 4,9 милиона, БВП - 57,1 милиарда долара, растеж на БВП : 2,7%

Икономиката на Коста Рика се основава на туризма, селското стопанство и производството и износа на електроника (микропроцесори и медицински изделия).

Чуждестранните инвеститори са привлечени от политическата стабилност, квалифицираната работна сила и данъчните облекчения.

Снимка 229630

Саудитска Арабия

Население: 32,9 милиона, БВП - 683,8 милиарда долара, ръст на БВП : 2,2%

Саудитска Арабия, с нейните колосални запаси от нефт, е основен фактро и лидер на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК).

Икономиката на Саудитска Арабия се основава на петролната индустрия, която представлява 45% от брутния вътрешен продукт на страната., 75% от приходите в бюджета и 90% от износа се формират от експорта петрол и петролни продукти.

Снимка 211648

Уругвай

Население: 3,5 милиона, БВП - 56,2 милиарда долара,

растеж на БВП - 1,6%

Уругвай е една от най-развитите икономически страни в Латинска Америка. Икономиката на Уругвай е фокусирана върху износа на животински продукти, в по-малка степен - на селското стопанство и рибарството.

Основните растителни култури са пшеница, ориз, захарна тръстика, царевица, масло, лен, слънчоглед, фуражни треви за добитък. Отглеждат се и грозде и цитрусови плодове.