Цените за месец май ще бъдат за крайните потребители такива, каквито са били за април. За битовите потребителите компенсацията  от априлската цена надолу и допълнителната компенсация за разликата между майската и априлската. Ще се плащат същите цени през май каквито са били и през април. 

Това заяви шефът на АИКБ Васил Велев, коментирайки резултатите от срещата си с правителството относно цените на тока и газа. 

"Това, в което не не се разминахме е, че няма да се заменя един монопол с друг. Ще има истинска диверсификация на източници и маршрути, за да се търси най добра цена, която да е конкурентна спрямо останалите европейски страни. Това е в средносрочен план, за да имаме конкурентни цени в дългосрочен план, трябва да имаме собствен добив. На тази тема ще говорим допълнително", каза още той. 

Относно протеста на 18-и ,Велев каза, че ще има има още една среша, която е браншова.

"Много е важно диалогът между работодатели и синдикати и правителство да се води с легитимните представителни, на национално равнище организации на бизнес и работници и техните браншови структури. Ние ще пресечем всякакви опити да бъдат подменяни браншовите организации със случайни хора, които представляват себе си", каза той. 

Няма да приемем всяка критика към кабинета да се обяснява с намесата на Кремъл, подчерта Велев.

"Тристранният диалог се надявам, че това е много важен страничен ефект от обявения протест, има шансове а се възстанови в европейски стандарт, какъвто бяхме постигнали. Оставаме в готовност, към момента исканията на работодатели относно цената на електроенергията за май и юни и в средносрочен план и цената на природния газ ги смятаме за изпълнени. Затова един протест мащабен за цена на ел. енергия и природен газ не би бил основателен. Това, което обаче е много важно, да се каже. Имаме поискаме и получихме уверение, че от 1 юли в средносрочен план крайните цени на ел. енергията няма да бъдат по-бнебалгоприятни от тези за май и юни", каза Велев. 

Това е много важно да се постигне с този закон за изменения и допълнения в закона за енергетиката, който тази седмица ще бъде в парламента, подчерта шефът на АИКБ.

"Опасността каква е там. Редица депутати или са свързани с такива, които имат собствени централи, ВЕИ, главно фотоволтаици и не само. Да се направи такъв закон, който да позволи облагане на неочакваните печалби. Принципът е , че когато имаш преференциална цена или използвал  обществени средства за изграждането на централата и 10 години си получавал преференциалната цена, която е значително над пазарната, не може сега да получаваш допълнително над преференциалната цена. Тоест, което е отгоре, трябва да бъде обложено. Има реална опасност това да не се случи. Ще бъдем особено бдителни, защото това е сериозен източник, измерва се със 100 милиони", обясни Велев. 

"По-малък, но също сериозен източник е въвеждането на две тарифи за бита. Тук синдикатите повече ще се потрудят за разумно определяне на праг. Идеята е да има разумна граница, достатъчна на стандартно домакинство. Тоест да не се субсидират хората с басейни. Това ще доведе до допълнителни приходи и възможност за поддържане на конкурентна цена за индустрията, за да растат продажби и заплати", приключи шефът на АИКБ.