В края на 2023 г. 28 доставчици на платежни услуги осигуряват възможност на своите клиенти да получават незабавни плащания в рамките на 10 секунди, като 17 от тях осигуряват на своите клиенти и услугата да нареждат незабавни плащания. Това съобщава Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на „БОРИКА“ в бюлетина на Асоциация на банките в България, цитиран от Pariteni.
 
В процес на сертификация за изпращане на незабавни преводи са още 8 доставчика. Броят на незабавните кредитни преводи надмина 1 млн. лв. месечно, като тенденцията е към нарастване. През 2023 г. броят на незабавните плащания е 11,2 млн. или в сравнение с 2022 г. броят им е нараснал близо десет пъти.

Подготвят промяна в плащанията в евро

Незабавните преводи blink P2P по мобилен номер вече се предлагат от 7 доставчика на платежни услуги, а 8-ият ще се включи до дни. Така, пазарният дял на доставчиците на платежни услуги, които я предлагат, ще достигне 75% до края на годината.

За потребителите има редица предимства като това, че доставчиците ще предложат услугата за преводи до 100 лева без такса от 2 април до края на 2024 година.

Всички плащаме чрез ПОС терминал, а не знаем тези важни неща! Банкер издаде, че...

Най-новата услуга с добавена стойност за потребителите е blink parking, обяснява Вичев. Тя дава устойчиво решение за дигитализация на градския транспорт и паркирането в общините в България, което подобрява градската среда.

Услугата, освен иновативна, е улеснение за всички – както за общината, така и за нейните граждани и гости, защото им предоставя още един алтернативен и лесен начин на плащане за услуги в градската мобилност.

Към днешна дата за предлагане на blink parking като услуга, са сключени договори за паркиране в зона с 65% от общините в страната, като се очаква покритието да достигне 75% до края на 2024 г. Целта е в предлагането на услугата да се включат всички общини в България.

По думите на изпълнителния директор на „БОРИКА“ следващите стратегически важни проекти, които стартирали съвместно с Българска народна банка, са свързани с миграцията на банките участници в платежната система БИСЕРА7-EUR към новата платежна инфраструктура в евро, чрез която ще бъде осигурена пълна SEPA достижимост на кредитните преводи в евро и стартиране на незабавни плащания в евро.

Ето защо търговци ни отказват плащане чрез пос терминал

Промените в платежната система БОРИКА, обслужваща платежни операции, свързани с карти, са друг важен аспект в контекста на приемане на еврото като законно платежно средство в Република България.

С миграцията към евро, системата за брутен сетълмент в реално време – RINGS ще спре да функционира, в резултат на което сетълментът на местните трансакции, инициирани с карти, ще започне да се извършва в TARGET, където платежна система БОРИКА ще бъде регистрирана като спомагателна система и ще продължи да нетира взаимните задължения между участниците, заедно с начисляването на прилежащите междубанкови такси на трансакциите.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук