Цените на жилищата са паднали със 2.3% за първото тримесечие на 2010 г., спрямо четвърто тримесечие на миналата година. Това сочат данните на Националната статистика.
Средното намаление на пазарните цени на жилищата, спрямо предходната година&nbsp;е 17,8%. <br /> <br /> През първото тримесечие на 2010 г. спрямо предходното, е регистрирано намаление на цените в 19 областни градове, като по - значително е в Разград с 9.5%, Ямбол и Бургас с 8.4%. Регистрирано e намаление в София-столица с 1.7%. <br /> <br /> Увеличение на цените е регистрирано в останалите областни градове. Средната пазарна цена на жилищата за страната през първо тримесечие на 2010 г. е 978.66 лв./кв. м. Най-високи са средните цени във Варна - 1633.83 лв./кв. м., следвана от София-столица - 1558.33 лв./кв. м. и Бургас -1246.64. лв./кв. м. /БЛИЦ