Икономистът Владимир Сиркаров отговори на въпросите на БЛИЦ, свързани с икономическата обстановка у нас.

Ето какво разкрива известният експерт в интервю за медията ни:

- Кои са най-големите икономически предизвикателства през 2023г.?

- Един от най-големите глобални проблеми е високата инфлация. През настоящата година централните банки ще продължат с повишаването на лихвите, което неизбежно ще доведе до охлаждане на икономическата активност. Последствията за крайните потребители ще е покачване на лихвите по кредитите и относително леки проблеми на трудовия пазар.

Разбира се, много негативно отражение върху икономиката има войната в Украйна, която за голямо съжаление не е към своя край. Енергийната, политическата, мигрантската кризи за България ще имат утежняващо влияние за инвестициите и икономическия растеж.

Какви ще са мащабите на икономическите проблеми зависи в голяма степен от развитието на всички кризисни фактори. Прогнозите са, че към края на годината може да има по-трайно успокоение на инфлацията, което да генерира потенциал за по-осезаеми положителни тенденции през 2024г.

- Ще успее ли България да приеме еврото от 1-ви януари 2024г.?

- България има реални шансове за влизане в еврозоната от тази дата, като голямото предизвикателство е инфлационният критерии, който към момента не се изпълнява. Казус беше и дали бюджетният дефицит ще влезе в рамките на 3-те процента от БВП. Предварителните оценки за 2022 г. на начислена основа показват, че дефицитът ще е около 2,9%, с който се покриват критериите на Пакта за стабилност и растеж.

Реално, конвергентният доклад на ЕК и ЕЦБ в процеса на присъединяване на България към еврозоната ще оценява 2021г., така че по линия на управлението на публичните финанси влизаме в нужните рамки. Позитив е и стабилността на финансовия сектор, в частност банковия сектор, което е важен фундамент за стабилното икономическо състояние на страната.

- Адекватна ли беше подкрепата на държавата към бизнеса?

- Бизнесът в България преминава през изключително трудни времена, още от настъпването на пандемията от COVID-19 през 2020 г. Продължаването на мерките за компенсиране на бизнеса по линия на високите цени на електрическата енергия е правилно решение. Това е краткосрочна мярка, но много важна, защото засяга устойчивото преминаване на цялата ни икономика през тези кризисни времена.

Към момента няма системни решения в енергетиката и компенсациите за електрическа енергия или газ по линия на губещия конкурентоспособност български бизнес е от фундаментална важност. Да не говорим, че тежката ситуация в енергийния сектор не беше породена от пазарни, а от политически и геополитически фактори.

За съжаление, сериозни проблеми се създадоха за строителния сектор, към който се подходи изключително некоректно, по линия на изплащането на вече поети ангажименти по проекти от държавата, както и неглижиране на приетия от МС механизъм за индексиране на цените на дейностите по договорите.

Липсата на адекватни действия спрямо структуроопределящ сектор за икономиката ни, като строителството, е меко казано неправилно и дори странно.

- Какво поведение трябва да има обикновеният българин в подобна ситуация?

- Много трудно е да се дават съвети в подобна несигурна икономическа ситуация. На генерално ниво може да се каже, че е важно всеки да създаде свой или на семейството си личен бюджет. В него да се описват всички приходи и разходи, които се правят, примерно на месечна база.

Не знам доколко това е масова практика, но често организирането следене на личния бюджет носи след себе си непрекъснато оптимизиране на разходите. В една кризисна ситуация, орязването на разходите за някои стоки и услуги, които не са от първа необходимост, също е нещо съвсем логично и реално вече се случва.

Основната цел е разходите да не са по-високи от приходите. Ако това не е възможно и трябва да се пристъпи към ползването на кредит, трябва да се има предвид, че икономическата обстановката предполага продължаващо повишаване на лихвите.

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук