В последните дни назрява скандал със застрахователните компании, тъй като техни представители спират да застраховат имоти в близост до реки и язовири. Големите фирми отказват обезщетение и заради "фактора човешка грешка".
Според Румен Гълъбинов, застрахователен експерт, собствениците и стопаните на водните имоти трябва да имат &quot;обща гражданска отговорност&quot;. &quot;За да може всеки, който има съдебен иск към тях - да бъде удовлетворен&quot;, е казал той пред БНР.<br /> <br /> &quot;Застрахователният пул ще бъде фонд, в който всички ние, собственици на жилища, солидарно ще събираме малки вноски и този фонд ще може да служи за изплащане на такъв вид обезщетение като наводнението, което се случи.&quot;<br /> <br /> Гълъбинов подчертава още, че след трагичните събития има засилен интерес към имуществените застраховки, с включени рискове &quot;природни бедствия&quot;. <br /> <br /> &quot;Това и преди се е случвало, като краткотрайна тенденция, след известно време отшумява и не оказва съществено влияние за общото застрахователно проникване от гледна точка на застраховките, свързани с имуществото. В случая се касае по-скоро за една паническа кампания&quot;, каза Румен Гълъбинов.<br /> <br /> Поради фактора &quot;човешка грешка&quot; при застрахователното събитие хората не могат да претендират за обезщетение, смятат застрахователните експерти. Назрява грандиозен скандал заради многобпройните потенциални жертви на наводнения, които ще бъдат ощетени. <br />