Разликата между срутища и свлачища е преди всичко в това какви маси - земни или скални - се придвижват по определени повърхнини. Това обясни в ефира на "Денят започва" доц. д-р Кирил Ангелов, президент на Българска национална група по инженерна геология.
"Когато масите са земни и се придвижват по глинеста повърхност - най-честия случай - тогава говорим за свлачище. Процесът, който се отличава от срутището е в това, че обикновено в срутището участват скални разновидности, които се откъсват по определени пукнатини или по фиксирани лито-генетични пукнатини, по които протича много бърз процес. За няколко секунди се откъсват и падат", заяви Ангелов.
 

"Няма такова свлачище или срутище, което да не може да бъде овладяно, въпросът е колко пари ще струва това нещо", коментира доц. Ангелов.