Популярно видео в мрежата, заснето от работник, показва зрелищното падане на тежката машина на строителен обект.

Кранът, който спуска багера, също пада в изкопаната яма при инцидента.

В началото на видеоклипа всичко изглежда сякаш се развива нормално и по план. Впоследствие, обаче, нещата се объркват за секунди и строителната техника се стоварва в изкопа.

Кранистът успява да изскочи навреме и да се измъкне и да се отърве само с уплаха.