Назначавайки служебното правителство, Румен Радев даде заявка за законност, ред и сигурност за българските граждани и фирми, но само няколко седмици по-късно е на път да обере изключително сериозни негативи от действията на кабинета “Янев”.

Извън гафовете на министрите Бойко Рашков, Кирил Петков и Асен Василев, които следват един след друг, наложените от САЩ санкции по закона “Магнитски” могат да се окажат истинския лакмус, който ще определи дали при изборите наесен Радев ще получи втори президентски мандат, пише "Труд". 

Реакциите след налагането на санкциите бяха в двата полюса - засегнатите лица отрекоха да има каквото и да било основание за тях и определиха като неверни изложените мотивите в акта на американското Министерство на финансите.

Повечето политици в България обаче ги приветстваха, изразявайки разочарование, че се е наложило чужда държава да ни показва къде била корупцията.

Стана ясно също, че няма практика събраните доказателства да бъдат публично показвани, което естествено обуславя и по нататъшното разделение в тéзите „виновен“ - „невинен“. И макар на всички да е ясно, че едва ли в целия свят най-корумпираните персони са точно тези българи (още повече без нито едно показано доказателство в подкрепа на твърденията за корупция), ефектът на санкциите имаше отзвук както у нас, така и в чужбина.

Само два дни бяха нужни на служебното правителство, за да се ориентира в ситуацията и на свой ред да реагира. Това от една страна показва явна координираност, а от друга разкрива кой точно е знаел, че санкции ще има, както и че отговорът на местно ниво е бил предварително планиран. Никой не очакваше обаче точно това, което се случи миналия петък.

На свое неприсъствено заседание Министерският съвет прие решение за създаване на работна група, която да предприеме действия в отговор на наложените санкции от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ, като изготви и поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на тези санкциите.

Дотук добре, но следващите текстове от това решение са толкова фрапиращи, че изискват не само незабавна реакция от юриспруденцията у нас, но и достатъчно силен отпор на европейско равнище.

Според акта на министерския съвет, в списъка на така наречените „асоциирани“ лица трябва да се включат всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в американския списък „Магнитски“, всички съдружници, акционери, управители и членове на органи на управление и контрол на юридическите лица, включени към момента и за последните 5 години, както и всички физически лица и юридически лица, които бъдат установени от ДАНС и НАП в хода на прилаганите постоянни мерки за идентифицирането на степента на свързаност на лица с лицата от списъка.

И внимание - всички тези лица, които служебното правителство посочи, няма да могат да контактуват с администрациите и ведомствата, държавните предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата.

В заключение министерският съвет посочва, че това решение се взема, тъй като към момента няма изработена нормативна рамка, по която държавата да предприема действия в случай на санкции, наложени от органи на друга държава.

За да се осмисли добре за какво иде реч, трябва първо да се отговори на въпроса каква е правната природа на санкциите по „Магнитски“ и как действат те.

Според този американски закон, иницииран от бившия президент Доналд Тръмп, както и според официалното съобщение от втори юни на Министерство на финансите на САЩ, последиците са следните: Блокира се цялата собственост и право на собственост и други собственически права, които се намират в Съединените американски щати или са във владението или под контрола на граждани на САЩ и постоянно пребиваващи в САЩ.

Такава собственост, право на собственост и други собственически права задължително трябва да се докладват на Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC). Освен това се блокират всички дружества, притежавани пряко или непряко (с дялово участие от или над 50 процента) от едно или няколко от санкционираните лица.

Забраняват се всички транзакции от граждани на САЩ или постоянно пребиваващи в САЩ или транзакции на територията на САЩ (или извършвани транзитно през САЩ), отнасящи се до каквато и да е собственост или право на собственост и други собственически права на публично обявените или по друг начин санкционирани лица.

Посоченото по-горе е изчерпателно, като заедно с допълнението, че лицата нямат право да влизат на територията на САЩ, представлява цялостното обхващане на последиците по закона „Магнитски“.

Какво се случва обаче у нас? Водено вероятно от стремежа за реваншизъм на определени кръгове свързани с доскорошния подсъдим Иво Прокопиев (представени в правителството от министрите Петков и Василев), правителството грубо погазва действащата Конституция и е на път да увреди държавата чрез делата, които вероятно ще заведат засегнатите лица пред европейските съдилища.

Според Конституцията, Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество. Всички граждани са равни пред закона.

Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Нещо повече, никой не може да бъде подлаган на унижаващо отношение, като всеки има право на труд, на обществено осигуряване и социално подпомагане, на здравно осигуряване, на достъпна медицинска помощ и на безплатно ползване на медицинско обслужване.

Всеки гражданин има също така право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси, както и задължения да плаща данъци и такси, като основните права на гражданите са неотменими.

Преведено на разбираем език горното означава, че държавата не само не може да дезертира и да изостави свой гражданин, но е длъжна да го защитава и да постъпва така, че неговите права да са гарантирани.

Същевременно, забраната Пеевски, Божков и Желязков (и бъдещ кръг лица, които работната група ще определи като „свързани“ с тях, при това без никакви законови критерии) изобщо да контактуват с администрациите и ведомствата, е толкова зловеща, че напомня отдавна отминали времена на комунистическо мракобесие, когато единствено с решение на министерския съвет се определяше кой ще живее и кой не.

Ясно е едно. Каквото и да са извършили или да не са извършили тримата, попаднали в американския списък „Магнитски“, това не е основание да бъдат ограничавани правата им, гарантирани от Конституцията. Как кабинетът „Янев“ си представя, че никое от тези три лица и още неизвестно колко хора, попаднали в „списъка“, няма да имат взаимоотношения с администрацията?

Ще им бъде отказана медицинска помощ, няма да имат право на труд или образование или пък няма да могат да си подадат данъчната декларация и да платят данък?

Не могат да припарят до данъчна служба, не могат да стъпят в съд или да подадат жалба в МВР? Нито в което и да било министерство, агенция, отдел, дирекция? Абсурдно е дори да се помисли, че е възможно, но решението на министерския съвет вече е факт, а списъкът вероятно ще бъде допълнен още тези дни.

Разбира се, освен лавината дела, които ще последват в Европейския съд и за които ще трябва да плащат всички български граждани, Румен Радев трябва да се замисли и върху имиджа на България пред Европа, който неговите подопечни са на път да разрушат много повече, отколкото самия списък „Магнитски“.

Наистина няма как да бъде обяснено пред европейските органи, че правителство на държава членка на ЕС е заклеймило без доказана вина, без съдебен процес, без никакво право на защита, свои граждани, като ги е отрязала напълно от държавната администрация.

А лишаването по този брутален начин от права на български граждани (и то неизвестен брой, който ще бъде разширяван или съкращаван единствено по усмотрение на правителството - разбирай по усмотрение на министрите от кръга „Капитал“), само за да бъде угодено на определен икономически кръг, на още по-голямо основание се превръща в откровена противоконституционна перверзия.

Европейската комисия вече обяви в своя официална позиция, че американските санкции не действат на територията на ЕС и не задължават страните от ЕС, като това са единствено санкции, предприети от САЩ към хора по отношение на техни действия в или със САЩ.

И това не е случайно, не само заради характера на закона „Магнитски“, а и заради изричен регламент на Европейския съюз, който постановява, че законодателство, прието от трета страна (в случая САЩ), няма пряко действие на територията на ЕС. Именно и поради това обстоятелство - че санкциите не се прилагат в ЕС, Комисията не обмисля на свой ред предприемането на контрамерки против САЩ.

Но фактът, че „правозащитниците“ от безбройните НПО-та, свързани с Прокопиеви компания, мълчат оглушително от петък насам, вместо вече да са плъзнали по медиите и да тръбят как се нарушават човешките права в България, ясно показва не само двуличието им, а и кой реално има интерес Пеевски, Божков, Желязков и набедените за „свързани“ с тях лица и фирми просто да бъдат унищожени - в 21 век, в Европа (подозрението, че тази „свързаност“ ще бъде преписана от публикациите през годините в сайта „Капитал“ е твърде обоснована, за да бъде подмината с лека ръка).

Нещо, което САЩ нито са искали, нито може да направят с механизма „Магнитски“.