Отсреляна птица от вида голяма дропла (Otis tarda) е открил екипът за полево проучване на дивите гъски и контрол по лова към проекта на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) тази сутрин.
Птицата е зимувала в района на крайбрежните езера Шабленско и Дуранкулашко, където е наблюдавана неколкократно в продължение на един месец - от 23.12.2011 до днес.<br /> <br /> Голямата дропла е един изключително рядък вид, включен в Световния червен списък и абсолютно забранен за лов. Видът е престанал да гнезди у нас и е изчезнал преди повече от 50 години. Тази птица вероятно е дошла от Украйна, привлечена от благоприятните условия за зимуване. Това е единственият екземпляр от вида, наблюдаван в България през последните 3 години.<br /> <br /> Голямата дропла и брадатият лешояд са птиците-символи на българската природозащита, но и двата вида вече не се срещат в България. Една от основните причини за това е бракониерството, съобщават от БДЗП. <br /> <br /> Птицита е отстреляна в защитена зона, част от Европейската екологична мрежа &bdquo;Натура 2000&rdquo; , където особено стриктно трябва да се спазват правилата за лов. Дуранкулашкото и Шабленското езеро са важни местообитания и за други световно застрашени видове, като червеногушата гъска, и преди една година БДЗП внесе предложение за ограничаване на лова около двете влажни зони. Това предложение обаче, бе отхвърлено от МОСВ./БЛИЦ<br /> <br />