Специализираното звено между Софийска градска прокуратура и ДАНС за противодействие на престъпления, извършени от магистрати, установи множество престъпления с участието на районни съдии в гр. Раднево. Във връзка с това са образувани две досъдебни производства.
Като обвиняеми за извършени престъпления в периода 2011-2014 г. по едното досъдебно производство са привлечени съдия от Районен съд - гр. Раднево, и двама адвокати. Районният съдия в гр. Раднево е обвинен за това, че:<br /> <br /> - В началото на октомври 2013 г. в частен дом в гр. Раднево е подбудил свидетел към лъжесвидетелстване по гражданско дело &ndash; престъпление по чл. 293, ал. 1 от НК;<br /> <br /> - На 08.10.2013 г., в качеството си на свидетел по гражданско дело, е потвърдил устно и съзнателно неистина &ndash; престъпление по чл. 290, ал. 1 от НК;<br /> <br /> - В периода март 2011 г.- септември 2013 г., в нарушение на Закона за кредитните институции, е предоставял кредити и с тези си действия е получил неправомерни доходи в размер на 47 895 лв. &ndash; престъпление по чл. 252, ал.2 от НК;<br /> <br /> - В периода 11.09.2013 г.-14.01.2014 г. в гр. Раднево, в условията на продължавано престъпление, е извършил следните деяния: неизпълнение на служебните си задължения като районен съдия, като не си е направил отвод по граждански дела, предвид приятелските му връзки с една от страните, и е издал изпълнителни листа за незабавно изпълнение за плащане на суми в размер на 40 699 лв. &ndash; престъпление по чл. 282, ал.2 от НК.<br /> <br /> На лицето е наложена мярка за неотклонение &bdquo;парична гаранция&rdquo; в размер на 30 хил. лв.<br /> <br /> Лице, упражняващо адвокатска професия, в качеството му на свидетел по дело, водено в Районен съд &ndash; Стара Загора, умишлено и съзнателно е потвърдило неистина пред съда на 08.10.2013 г. Неистината се отнася до предаване на пари от страна на свидетел към адвокат. Деянието е съставомерно по чл. 290, ал.1 от НК. На лицето е наложена мярка за неотклонение &bdquo;подписка&rdquo;.<br /> <br /> Друго лице, упражняващо адвокатска професия, е обвинено за това, че на 26.11.2012 г. в гр. Стара Загора е присвоило сума в размер на 22 763 лв., получена при принудителна продажба на недвижим имот. Същото е подбуждало и свидетели към лъжесвидетелстване пред съд. Деянията са съставомерни по чл. 206, ал.3 от НК; чл. 316, вр. чл. 315, ал. 1 от НК и по чл. 293, ал.1 от НК. На лицето е наложена мярка за неотклонение &bdquo;парична гаранция&rdquo; в размер на 15 хил. лв.<br /> <br /> По второто досъдебно производство Специализираното звено повдигна обвинения и срещу друг районен съдия в гр. Раднево. Същият е обвинен за това, че на 05.09.2013 г. е заплашил с убийство служителка на съда при изпълнение на служебните й задължения &ndash; престъпление по чл. 144, ал. 3 от НК. Наложена му е мярка за неотклонение &bdquo;подписка&rdquo;./БЛИЦ&nbsp;<br /> <br />