48-годишната З.П. от град Кнежа е призната за виновна от Окръжен съд – Плевен за вземане на подкуп от земеделски производител. Магистратите постановиха 3 години и 6 месеца лишаване от свобода условно с 5-годишен изпитателен срок.
Подсъдимата е призната за виновна по обвинение на прокуратурата, че през периода март 2011 г. до неустановен ден на април 2012 г. в Кнежа, в качеството на длъжностно лице - гл.инспектор в отдел &bdquo;Здравеопазване на животните&rdquo; при Областна дирекция &bdquo;Безопасност на храните&rdquo; - Плевен, с цел да набави за себе си имотна облага, е поддържала в заблуждение И. Д. Й. от Кнежа, И. Ц. Ив. от с. Лазарово и Р. Н. Д. от Кнежа, и с това е причинила имотна вреда на тримата. Опитала се да заблуди и Р. К. Д. от Кнежа. За това престъпление З.П. е осъдена на 2 години лишаване от свобода условно с 5-годишен изпитателен срок.<br /> <br /> През април 2012 г. в Кнежа, чрез изнудване и злоупотреба със служебно положение, тя поискала първо 440 лв. от Р. К. Д. от Кнежа, регистриран като земеделски производител и млекопроизводител, за да извърши действия по служба. На 12 април в Кнежа взела от него 320 лв., за да не му бъде взета проба сурово мляко за удължаване на категоризацията на млекодобивното стопанство. За това престъпление жената получава присъда от 3 години затвор условно с 5-годишен изпитателен срок.<br /> <br /> На подсъдимата е наложена и глоба в полза на държавата в размер 2 000 лв., и е лишена от право да заема длъжността &bdquo;Главен инспектор в отдел &bdquo;Здравеопазване на животните&rdquo; при ОД &bdquo;Безопасност на храните&rdquo; - Плевен към БАБХ - София за срок от 3 години и 6 месеца.<br /> <br /> В крайна сметка плевенският съд е определил едно общо, най-тежко наказание за З.П, а именно 3 години затвор условно с 5-годишен изпитателен срок, лишаване от право да заема длъжността &bdquo;Главен инспектор в отдел &bdquo;Здравеопазване на животните&rdquo; при ОД &bdquo;Безопасност на храните&rdquo; - Плевен към БАБХ - София за срок от 3 години и 6 месеца, и глоба в полза на държавата в размер 2 000 лева.<br /> <br /> <strong>Илиян ЦВЕТКОВ, БЛИЦ</strong><br />