Регистрирани са измами по телефона, свързани с ангажиране на преподаватели по чуждоезиково обучение, служители в туристически агенции, преводачески бюра и места за подслон за оказване на “преводачески услуги”, алармираха от МВР-Стара Загора.
Най-често използваната от престъпниците схема е следната: <br /> <br /> На служебен телефон в преводаческо бюро, туристическа агенция, хотел, езикова школа или учебно заведение постъпва обаждане, от лице, което се представя за полицейски служител (комисар, следовател или началник на РУ &ldquo;Полиция&rdquo;). Мнимият служител на реда заявява, че необходим човек владеещ определен чужд език, защото в полицията се намира чужд гражданин (жертва на престъпление или задържан за извършено от него деяние) и е необходим преводач. <br /> <br /> Гражданинът, владеещ съответния език (най-често английски) е уверяван, че няма някакви специални изисквания за притежаване на документи, че няма да се подписва никъде, нито да свидетелства. От него се очаква просто да преведе на разследващите обясненията на чуждия гражданин, за което ще получи добър хонорар (обещаваната сума е обикновено е трицифрена). <br /> <br /> Скоро след това с гражданина се свързва &ldquo;адвокатът на чужденеца&rdquo; и го моли да занесе на клиента му цигари или храна, както и да закупи и издиктува номерата на няколко ваучера към мобилни оператори, за да може клиентът му да се свърже с близките си в чужбина. За тази услуга, &ldquo;адвокатът&rdquo; обещава допълнително голяма сума. <br /> <br /> Обикновено след този разговор отново се обажда &ldquo;служителят на полицията&rdquo; за да се увери, че преводачът е готов да съдейства и уговаря с него къде и кога да се яви. Това обаждане създава у потърпевшите усещане за достоверност и те предприемат изпълнение поръчките на измамниците. Когато преводачът закупи ваучерите и продиктува на мнимия адвокат номерата им за активиране, контактите се прекратяват. <br /> <br /> От МВР препоръчват, при искане на подобна услуга, ръководителите на хотели, агенции, школи, преводачески бюра и учебни заведения да правят винаги насрещна проверка в съответните РУ &ldquo;Полиция&rdquo; , на тел. 166 или на тел.112. <br />