Замесиха името на световно известния оперен певец и композитор Борис Чернорубашкин в имотна измама. Това става ясно от писмо на наши читатели Георги и Екатерина Васеви, изпратено до редакционната ни поща. По думите ни в измамната схема са замесени и фалшиви документи, а съмнителна дама се е представила като кредитор на музиканта. Вече е подаден сигнал до прокуратурата, но читателите ни искат да предупредят останалите хора за криминалната схема.

Каква точно е схемата вижте в писмото, което публикуваме без редакторска намеса.


"Уважаеми господа журналисти,
Бихме искали да Ви запознаем с определени фактически и житейски обстоятелства, които ни засягат лично, нещо повече засягат нравствените и моралните устои на обществото, в което живеем.
 
През месец декември 2017-та година, ние със съпругът ми закупихме апартамент в град София. Сделката беше изповядана в кантората на нотариус Весела Червенкова. Посредник във водените преговори беше aгенция за недвижими имоти (от съображения за сигурност за сега не споменаваме името й). Още към онзи момент ние разбрахме, че продавачът е публична личност, а именно световно известният оперен певец и композитор Борис Чернорубашкин, с българо- руски произход, по настоящем гражданин на Република Австрия и почетен гражданин на град Залцбург. Същият е носител на множество награди и отличия от президентите на Република Австрия и на Република България.
 
На пети декември 2017-та година, нотариалният акт беше подписан от нас като купувачи и от г-н Чернорубашкин, като продавач. Сделката беше изповядана на реална цена. Продажната цена се преведе по банкова сметка на продавача в „УниКредит Булбанк“ АД. На самата сделка, както и при осъществяването на банковите преводи, до г-н Чернорубашкин неотлъчно присъстваше един от най- добрите му приятели в България (уважаван български професор и писател, чието име за сега също не бихме споменали поради съображения за сигурност). Двамата бяхме въведени във владение на имота още същия ден. Всички детайли бяха проверени до най- малки подробности (включително отсъствието на вещни тежести върху имота и т.н.). Все пак, аз, Екатерина Васева, работя повече от десет години в нотариалната кантора на майка ми- Искра Кутева, един от най- опитните и авторитетни нотариуси в Благоевград.
 
Приблизително година и три месеца след изповядването на сделката, на 27.02.2019-та година, бяхме изненадани от получена призовка. Още същия ден, при поискване, получихме от Благоевградски съд искова молба, депозирана срещу мен и съпруга ми. От нея стана ясно, че лице на име Диана Любомирова Димитрова от град София, чрез адвокат Виолета Петкова Герова, от Софийска адвокатска колегия, е завела срещу нас пред Софийски градски съд искова претенция за обявяване на сключената валидна и законосъобразна сделка за недействителна. В исковата молба се твърди, че лицето Диана Любомирова Димитрова е кредитор на г-н Борис Чернорубашкин за сума приблизително от около 147 000 лева (включваща главница, разноски по гражданско и изпълнително дело, адвокатски хонорар, такси за частен съдебен изпълнител, начислени лихви). Същата твърди още, че Борис Чернорубашкин не е присъствал в кантората на нотариус Червенкова, а вместо него като продавач по сделката се е подписало друго лице, легитимирайки се с фалшив паспорт и представило се за истинския собственик на имота. Г-жа Димитрова претендира сделката да бъде обявена за нищожна поради липса на съгласие, следствие на което имотът да се върне в патримониума на г-н Чернорубашкин и след публичната му продан, тя, като негов кредитор, да може да се удовлетвори от получената сума. В исковата молба се посочва, че е налице издаден изпълнителен лист за дължащата се от г-н Чернорубашкин сума, съответно срещу него има заведено изпълнително дело пред Софийски районен съд. Обяснява се, че е направен дори опит за опис на имота от частен съдебен изпълнител Мариян Петков, приключил безуспешно поради липсата на достъп до същия.
 
След серия от телефонни разговори с г-н Чернорубашкин, чрез които го уведомихме за случващото се, той остана изключително изненадан и притеснен от така изложените факти и обстоятелства. Той ни обясни, че никога и по никакъв повод не е взимал парични заеми от външни лица, още по- малко през последните години. Разбира се, това не би било трудно за вярване, имайки предвид общественото положение и висок социален статус на продавача ни г-н Чернорубашкин, както в нашата страна, така и в Република Австрия, в която живее повече от 60 години. С оглед възникналите обстоятелства, ние наехме адвокат, за да защитава правата ни по казуса. Същото стори и г-н Чернорубашкин. Предположенията ни, че става дума за опит за измама и фалшификация на документи, намериха своята обосновка, след като наетият от г-н Чернорубашкин адвокат, получи достъп до документацията по гражданското и изпълнителното дело, заведени срещу клиента му. Потвърди се наличието на запис на заповед, издаден през февруари 2013-та година с падеж април 2017-та година, с който г-н Чернорубашкин се е задължил спрямо г-жа Диана Любомирова Димитрова за сума в размер на 110 000 лева. Към делото е налице и пълномощно, дадено от г-н Чернорубашкин на адвокат Георги Благоев Костадинов, от Софийска адвокатска колегия, с което същият го е упълномощил да го представлява по заведени граждански и изпълнителни производства. Въз основа на него, същият адвокат е получил поканата за доброволно изпълнение, връчена на „длъжника“ и негов „клиент“ г-н Чернорубашкин. Все обстоятелства, за които г-н Чернорубашкин, разбира се, никога не е бил уведомяван и не е имал представа. При сравнение, дори за неспециалист в областта на графологията, се забелязва фрапиращото несъответствие от една страна между автентичния подпис на г-н Чернорубашкин, положен под текста на нотариалния акт за покупко-продажбата на имота, върху множество други подписани лично от него документи, включително върху австрийския му паспорт, и от друга страна- подписите върху наличните запис на заповед и пълномощно, приложени по заведените срещу него дела.
 
На 27.03.2019-та година, ние депозирахме пред Софийски градски съд отговора на исковата молба срещу нас. Два дни преди това и адвокатът на г-н Чернорубашкин депозира пред Софийски градски съд, чрез Софийски районен съд, възражение за ненадлежно връчване на клиента му на поканата за доброволно изпълнение на дълга. В същия ден, на 25.03.2015-та година, беше подаден и писмен сигнал до Софийска градска прокуратура, с искане за съдействие от страна на разследващите органи и прокуратурата, поради наличието на данни за изготвени фалшиви документи, въз основа на които, се основава исковата претенция на г-жа Димитрова. Към настоящия момент имаме пълно съдействие от страна на г-н Чернорубашкин. В срок от около една седмица ще бъде подадена и жалба от страна на г-н Чернорубашкин до Посолството на Република Австрия в Република България с искане за защита на правата му чрез осигуряване на задълбочено и безпристрастно разследване по случая от страна на компетентните органи в страната. Г-н Чернорубашкин има уверението на австрийските власти, че скоро ще бъдат определени ден и час за среща с министъра на външните работи на Република Австрия за съдействие по случая. Горното се налага поради факта, че той е уважаван деец и общественик, с принос в световната култура и не би желал името му да бъде замесвано в подобни фалшификации и измамни действия.
 
Обръщам се към Вас, господа журналисти, разчитайки на съдействие чрез даване гласност на гореизложените обстоятелства. Според нас, това би довело до пълно и безпристрастно разследване по случая и разкриване на обективната истина. Нещо повече, смятаме, че само по такъв начин бихме могли да предпазим други хора, бъдещи „жертви“ на така ширещите се през последните години имотни измами."