Съдът прекрати и четирите дела за клевета, заведени от уволнената съдийка Румяна Ченалова срещу членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) Димитър Узунов и Галя Георгиева. Така тя е загубила 800 лв. заради разноските за адвокат, които е осъдена да плати на Узунов и Георгиева, информира "Правен свят". 
В началото на месеца съдия Гюляй Кокоева от Софийския районен съд (СРС) осъди Ченалова да плати на Узунов 500 лв. за адвокатски разноски. Определението на съда е заради молба на представляващия ВСС, тъй като през май съдът е прекратил делото срещу него, защото нямало престъпление, но не му били присъдени разноски. Въпреки това той подал молба до съда за издаване на изпълнителен лист. Затова и съдия Кокоева отбелязва, че искането му е лишено от основание, тъй като изпълнителен лист се издава за присъдени разноски. 

"От друга страна обаче, съдът счита, че в това искане за издаване на изпълнителен лист за направени разноски в хода на делото имплицитно се съдържа искане за присъждане на такива, което налага произнасяне по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, като следва да се отбележи, че такова произнасяне е допустимо и служебно от страна на съда, при констатиран пропуск, без да е налице сезиране от страните", се казва в определението на съда. 

След това в него се посочва, че след първото разпореждане за прекратяване на делото, което Узунов обжалва пред СГС, той е бил представляван от адвокат, като бил и представен и договор за правна защита на стойност 500 лв. Затова и съдът решава да присъди в крайна сметка разноски на Узунов. 

Другото дело на Ченалова срещу представляващия ВСС беше прекратено окончателно през юни и пак с мотива, че думите му по отношение на уволнената съдийка не са престъпление. И двете тъжби за клевета срещу Узунов бяха свързани с негови изказвания по време на заседанието на ВСС на 22 януари 2015 г., на което Ченалова беше отстранена от длъжност, заради скандала с делото за несъстоятелността на френската фирма "Белведере". Тя настояваше той да понесе наказателна отговорност, защото два пъти е разгласил позорящи я обстоятелства. 

Първото му изказване е, че общественото доверие в Ченалова е близо до нула и че чрез нея се дискредитира изцяло органът, в който тя работи - СГС. А второто – че се държала "като удавник за сламка" за делото "Октопод" и го разглеждала необосновано дълго, за да се предпази от неблагоприятни за нея обстоятелства. 

Прекратени на същото основание бяха и делата срещу Галя Георгиева, като Ченалова не ги обжалва. По едно от делата тя беше осъдена да плати 300 лева разноски за адвокат на Георгиева.