На 28 март 2023, вторник, от 18:00 часа в Огледалната зала на СУ „Св. Климент Охридски“ (откъм Университетската библиотека и „Шипка“ 6) Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ ще представи новия роман на Иван Стамболов - З Л А Т О У С Т Ъ.

По формата си „Златоустъ“ е увлекателно, даже развлекателно четиво. На практика представлява два романа, преплетени един с друг „през глава“. Главите, чието действие се развива в съвременността са отбелязани с арабски цифри, а главите в късната античност – с римски. Единият роман е криминален, а другият – исторически, биографичен.

Криминалето отново е за Янаки Богомил, така че в известен смисъл може да се брои за „Янаки 3“ след „Загадката на иконата и слънчевия диск“ и „7 смъртни гряха“ (което прави работещия се в момента „Родолюбивият гинеколог“ Янаки 4). Само че тук детективът-милиардер е второстепенен герой. Разказът се води от името на протагониста Христо Хаджирусинов, който пише биографията на св. Иоан Златоуст.

Целта и на двете линии е не само да предложат информация и факти (особено на историческата), даже не е само да разкажат и за същността на християнството като доктрина и догма, но и да покажат християнския тип мислене. Това мислене идва от мироглед, който е определил цялата християнска цивилизация, но накрая сме свидетели на опити да бъде заменен с нещо друго. Християнинът и атеистът (агностикът) се различават не само по възгледите и убежденията си, но и по целия строй на личността си, който произлиза от тези възгледи и убеждения. При двамата самата концепция за „живота, вселената и всичко останало“ е различна. „Златоустъ“ показва именно християнската концепция и това го прави различен от повечето книги на пазара.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук