Блокадата на Суецкия канал напомни на света за възможността за Северноморското трасе, според руския министър на промишлеността и търговията Денис Мантуров на изложението "Голямата индустриална седмица в Узбекистан".

"Това незабавно напомни на международната общност за възможността за маршрут по Северно море и за необходимостта от диверсификация на доставките. Не се съмняваме, че този маршрут ще бъде търсен и затова работим върху развитието на ледоразбиващите флоти за дълго време ", каза Мантуров.


Още можете да прочетете на pochivkablitz.bg