Гостите на хотелите понякога взимат със себе си вещи, които всъщност не трябва да прибират. Това може да бъде приравнено дори с кражбата.

Напоследък все повече хотели губят големи суми заради това, че посетителите им взимат със себе си предмети от многократна употреба, които всъщност би трябвало да оставят на мястото им. 

Какви вещи може да си отнесете от хотела, четете на pochivka.blitz.bg.