Racetrack Playa е изключително равнинно и сухо езеро, намиращо се в северозападната част на Долината на смъртта, в едноименния национален парк. Този район е известен с една от най-мистериозните загадки на планетата - пълзящите камъни. Те се движат без каквато и да е намеса на хора или животни и оставят следи по набраздената с множество геометрични форми, вследствие на високите температури, земя. Дирите се различават както по посока, така и и по дължина и форма. Някои от тях са в идеална права линия, а други са лъкатушещи, пише hobyto.com.
И до ден днешен този геоложки феномен продължава да удивлява учените, които не спират да търсят адекватно научно обяснение. Въпреки че изключителното явление е забелязано преди повече от век, досега никой не е успял да го наблюдава или фотографира. За сметка на това са представени безброй теории за миграцията на камъните. <br /> <img alt="" width="500" height="318" src="/documents/newsimages/editor/201407/камък.jpg" /><br /> Най-ранното предположение е било, че скалите се предвижват заради гравитацията, но то е било отхвърлено категорично, след като бе разкрито, че северната част на Racetrack Playa е с няколко сантиметра по-висока от южната и повечето камъни в действителност се плъзгат нагоре. Другите две любими хипотези на геолозите са вятърът и ледът. През зимата и ранната пролет езерото замръзва и според някои учени новообразуваните ледени пластове спомагат за движението на скалите. <br /> <img alt="" width="500" height="308" src="/documents/newsimages/editor/201407/камък2.jpg" /><br /> По-правдоподобна за специалистите е теорията, че камъните се задвижват от вятъра, въпреки че някои от тях са с огромни размери. През 1972 година изследователите Боб Шарп и Дуайт Кери стартират програма за наблюдение на мистериозното движение в Racetrack Playa. След като анализират характеристиките на оставените следи, те стигат до извода, че вятърът премества камъните веднъж на всеки две или три години. Най-силното доказателство в подкрепа на тази теза е, че преобладаващите ветрове в района са в посока от югозапад на североизток, както и повечето от дирите, оставени от камъните. Според геолога от Hampshire College Джон Рийд движението на канарите е резултат от съвместното действие на вятъра и на леда. <br /> <img alt="" width="500" height="375" src="/documents/newsimages/editor/201407/камък3.jpg" /><br /> <br /> Д-р Паула Месина, професор по геология в San Jose State University, пък е на друго мнение. Нейната хипотеза е, че това странно явление се дължи на рядката комбинация от дъжд и вятър. През последните 10 години геоложката проследява движението на всеки един от 162-те камъни, разпръснати по Racetrack Playa. Нейните изследвания показват, че около 1/2 инча дъжд са достатъчни да направят повърхността хлъзгава, а силни ветрове от 50 mph или повече могат да преместят големите скали по калта. <br /> <img alt="" width="500" height="337" src="/documents/newsimages/editor/201407/камък8.jpg" /><br /> <br /> Хората предприемат какви ли не действия, за да станат свидетели на уникалното събитие. Те прикрепят радио предаватели на скалите или монтират камери с надеждата да ги хваната &quot;в действие&quot; и да сложат край на всички спекулации. Но тъй като Национален парк Долината на смъртта е 98% пустиня, всички научни изследвания в нея трябва да бъдат неинвазивни. Забранено е да се издигат всякакви постоянни структури и инструментариуми. Освен това достъпът до Racetrack Playa е забранен през влажния период, тъй като всеки отпечатък ще остави незаличим белег.<br /> <img alt="" width="500" height="328" src="/documents/newsimages/editor/201407/камък9.jpg" /><br /> <br /> <img alt="" width="500" height="312" src="/documents/newsimages/editor/201407/камък7.jpg" /><br /> <br /> <img alt="" width="500" height="419" src="/documents/newsimages/editor/201407/камък12.jpg" /><br />