Започва ремонтът на над 33 км от Айтоския проход от петък. Той е най-удобната и кратка връзка за шофьорите от Варненска област с автомагистрала "Тракия".

Инвестицията е за над 24,3 млн. лв. Проектът се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. чрез Европейския фонд, съобщи Агенция "Митници".

За по-бързото му реализиране трасето е разделено на два лота - 29 и 30. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 15 месеца.
Началото на участъка, който ще се ремонтира, е от моста над язовир "Цонево", а краят е недалеч от с. Вишна в област Бургас.

Строително-монтажните работи предвиждат изграждането на нова конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност и полагане на нова асфалтобетонова настилка в целия участък.

Основно ще бъдат ремонтирани 6 мостови съоръжения, сред които са мостът над яз. "Цонево", над р. Камчия и р. Гермето. Проектът предвижда разширяване и укрепване на скалния тунел, в близост до с. Билка.

В участъци от пътя ще бъдат възстановени или надстроени укрепителните стени.

Третокласният път осигурява транспортните комуникации на гр. Провадия, на Девня и Варна, на Нови пазар и Шумен с Айтос, Карнобат и Бургас и преминава през населените места - с. Добромир и с. Билка.