Дори и най-опитните шофьори, отивайки сутринта към своята кола, не могат да знаят какво ще им се случи с течение на деня. 

Целият ден и всичките планове може да отидат по дяволите, заради някакво неудачно стечение на обстоятелствата. 

При това редица възможни проблеми могат успешно да бъдат избегнати, ако се появи малко внимание. 

В този материал ще намерите съвети, които много хора по време на шофиране просто не желаят да чуят. 

Пред блока 

Преди да тръгнете нанякъде с колата си, огледайте я от всички страни, като я обиколите.

По този начин вие ще можете своевременно да забележите, ако във ваше отсъствие някой е повредил автомобила или някоя гума е спаднала. 

Освен това, обърнете внимание, дали под автомобила няма подозрителни локви, следи от течове на масло или някоя друга течност. 

За да научите повече как да оцелявате в градската джунгла, посетете auto.blitz.bg.