Системите за активна и пасивна безопасност на автомобила в последно време преживяват етап на бурно развитие. 

Но има и традиционни елементи на комплексната защита на шофьора и пътниците, които и да се усъвършенстват, принципът им на работа си остава един и същ.

Към тях се отнасят и въздушните възглавници. 

Дадената система за защита работи в комплекс с коланите за безопасност и в момента на сблъсъка на колата може съществено да смекчи силата на удара. 

При това не всички собственици на автомобили разполагат с информацията за принципа на действие на въздушните възглавници. 

Сега ще ви представим четирите най-популярни въпроса за даденото средство за защита. 

За да видите кои са въпросите, а и техните отговори, посетете auto.blitz.bg.