В представите ни за идеална връзка или брак никъде не фигурира вероятността жената да стане жертва на  морално и / или физическо унижение. Вече ви разказахме как да разпознаете в ранен етап на връзката, че приятелят ви е тиранин. Какво обаче да правите, ако разберете, че партньорът ви е деспотична личност, когато е прекалено късно?
Преди всичко трябва да сте подготвени, че това няма да е лесно и ще са ви нужни много сили. Ако моралното насилие може да причини различни сериозни заболявания, то физическото може да доведе до ужасяващи последствия. Наличието на деца също не трябва да става причина за запазване на подобен род отношения. 

Ако жертвата не е готова сама да признае, че подобен род отношения са пагубни за нея и единственото й спасение е да се раздели с тиранина, ничия странична помощ и съвети не могат да помогнат. Затова и първата стъпка към промяна трябва да стане осъзнаването, че само пълната и окончателна раздяла може да бъде изход от положението. 

Кои са другите стъпки, които всяка една потисната жена трябва да предприеме, за да сложи край на кошмара, в който живее, може да прочетете в jenata.blitz.bg.