Най-зрелищният парад на планетите за годината ще се проведе сутринта на 24 юни.

Наблюдателите от Земята ще видят пет планети от Слънчевата система, подравнени в небето: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Всъщност това ще бъде изравняване на седем планети, тъй като Нептун и Уран също ще се присъединят към небесното шоу.

Тези две гигантски планети обаче са твърде тъмни и далечни, за да бъдат забелязани с просто око. Допълнителен бонус е намаляващата Луна, намираща се между Венера и Марс.

Трябва да започнете наблюденията си около час преди зазоряване. Планетите ще се простират от изток на юг по небето. Наблюдателите от Южното полукълбо ще имат по-добра видимост.

Какво е парад на планетите?

Слънчевата система има осем планети, като през определено време те заемат различни позиции спрямо Слънцето и една към друга и са разпръснати по небето на различни места. Някои от тях не се виждат, други могат лесно да се следят.

Въпреки че няма официален научен термин „планетарен парад“, той се използва широко в астрономията за означаване на астрономическо събитие, което се случва, когато планетите от Слънчевата система се подреждат в една редица в една и съща част на небето, както се вижда от наблюдатели от Земята.

Важно е да се отбележи, че планетарното подравняване по време на парад на планетата не трябва да се приема буквално. В действителност планетите никога не се подравняват в една идеално права линия, както обикновено се показва на снимките.

Тъй като планетите на Слънчевата система не обикалят перфектно в една и съща равнина и се движат по различни орбити в триизмерно пространство, те никога няма да бъдат идеално подредени.

Научната астрономия наблюдава, фиксира и разделя парадите на планетите на големи и малки, видими и невидими. Например при малък парад ще има 4 планети в приблизително права линия едновременно. Това са главно: Венера, Марс, Сатурн и Меркурий.

Често се наблюдава малък парад на планети: около 1 път годишно, а мини- парад (когато има само 3 планети подред) може да се наблюдава 2 пъти годишно.

От древни времена пророци и гадатели са плашели хората с парада на небесните тела. Дори най-великият парад на планетите, за наш късмет, не е Апокалипсисът.

Фактът, че космосът и особено небесните тела в близост до нашата Земя, оказват огромно влияние върху живота ни, е неоспорим, но телата ни са се адаптирали към него толкова много, че мнозина не го осъзнават. Влиянието на парада на планетите не е толкова голямо, че да предизвика Армагедон или катастрофа в планетарен мащаб.

Луната има най-голямо влияние върху Земята по време на пълнолуние. Свикнали сме и не обръщаме внимание на това влияние.

Юпитер е най-голямото небесно тяло в Слънчевата система. Когато Юпитер е в опозиция на Земята, гравитационният му ефект върху нас е по-голям.

Гравитационният ефект на други небесни тела в Слънчевата система на Земята е още по-малко значим, дори ако по време на парада на планетите всички те се подреждат в една линия.

Парадите на планетите, според техните космически и астрономически закони, са минавали и ще продължат да минават, без да ни пречат и да ни заплашват.