Сю Мей е била типична представителка на съвременното китайско общество - активен член на Комунистическата партия на КНР, искрено вярващ в идеите на марксизма, и неистова атеистка, за която понятието бог било равнозначно с приказен герой, а всяка религия - глупава пропаганда, пише Езорейтер.

В последно време жената обаче страдала от хронична кашлица, а след това често влизала в болница. Мей преминавала поредния си курс на лечение. В един момент, докато ѝ инжектирали антибиотици, Сю изгубила съзнание - и тук започва най-интересното. Ето какво разказва една доскорошна атеистка, която не вярвала в бог и в задгробния живот.  

Не, не изпаднах в безсъзнание, напротив, преминах в някакво друго състояние. Аз, разбира се, не разбирах какво се случва с мен, просто усещах, как летя по тунел. Беше ми, като цяло, много добре, леко и свободно. 

Малко ме беше страх, защото не разбирах, дали съм умряла, или нещо друго, неразбираемо, се случва с мен. Затова имах силното желание да се върна назад. Бяха ме обкръжили невидими същества, изпълнени с любов и състрадание към мен. те ме успокояваха, макар и без думи.  

В един момент тунелът свършил. Оказах се в някакъв удивително ярък свят. Вече не ме беше страх, не ме болеше нищо. В душата ми се разливаше блаженство и вечен покой. В следващия миг ми показаха как е устроен светът, виждах всяка една молекула, всеки атом - имаше безброй светове, при което те съществуваха и в много измерения... С думи това не може да се опише.  Сю Мей обаче си спомнила за малкото си дете, за роднините, за това, че не е направила още много неща в живота си. На нея много ѝ се приискало да се върне. След това тя отново се озовала в болничната стая. Първо виждала себе си и лекарите сякаш отстрани. Например, тя виждала и чувала, че лекар дава указания на своите асистенти, видяла е дори какво се случва зад стената на стаята ѝ. Тя дори е чула как някъде започнал да звъни мобилен телефон. Също така тя веднага разбрала кой и защо звъни. 

След това Мей почувствала, че главата ѝ започнала да се върти и ... тя отново влязла в тялото си. Жената отворила очи и се опитала да седне. Тя обаче повърнала. 

След този случай китайската изцяло променила своя мироглед, разбирайки, че света съвсем не е такъв, какъвто ѝ е бил представян досега. 

Тя престанала да се бои от смъртта, започнала да вярва в Бог. Всичко това направо обърнало живота ѝ наопаки: след известно време всичките ѝ болежки я изоставили, а в живота ѝ започнали да се случват удивителни промени, при това за добро. Жената сега живее с голяма благодарност към висшите сили, които ѝ дали този духовен опит. 

Превод и редакция: БЛИЦ