Голяма част от земната площ, подходяща за живот на животни и растения, включително райони, които преди са били означени като девствени, е загубила своята екологична цялост, съобщава "Форбс".

Въпреки факта, че 20 до 40% от местообитанията на Земята са свободни от пряко човешко въздействие, замърсяване на въздуха и водата, въвеждането на чужди видове и изменението на климата се отразяват отрицателно върху състоянието на по-големите територии.

Авторът на изследването Андрю Пламптър, експерт по биоразнообразие от Института за опазване на природата към Университета в Кеймбридж, твърди, че стойността на непокътнатите местообитания е важна за биологичното разнообразие в частност и за човечеството като цяло.

Резултатите от проучването са показали, че недокоснатите местообитания са отсъстващите видове, които са били или унищожени от хората, или загубени поради инвазивни видове или болести.

Съставената от Андрю и неговите колеги карта на екологичната цялост на различните региони и сравнението на сегашното ниво на растително и животинско разнообразие в девствените местообитания с исторически данни за биологичното разнообразие е довело до поразителни резултати: съществуват само около 2-3% от земната площ на Земята, където можете да видите същата фауна и флора, както преди 500 години, преди да има сериозно антропогенно въздействие.

Областите, определени от учените като недокоснати, са Източен Сибир и Северна Канада, части от тропическите гори на Амазонка и Конго и пустинята Сахара.

Само 11% от екосистемите са разположени в екологично защитени зони и опазването на тези области оказва огромно влияние върху поддържането на биологичното разнообразие на Земята.

Резултатите от изследванията показват, че е възможно да се увеличи площта на екосистемите до 20%, при условие на целенасочено връщане на видовете, загубени в райони, където все още се наблюдава антропогенно въздействие, и ако заплахите за тяхното оцеляване са сведени до минимум.

Превод и редакция: БЛИЦ