Над 24% от световните ИТ гиганти са увеличили инвестициите си в изкуствен интелект, показва анкета на Gartner, проведена сред 200 бизнес мениджъри и ИТ специалисти.

При 42% пък отделяните в тази посока средства остават на същото ниво. Компаниите посочват подобряването на обслужването и задържането на клиентите, както и увеличаването на приходите, и оптимизирането на разходите като основни приоритети за настоящите инициативи за изкуствен интелект.
 
През следващите шест месеца, 75% от анкетираните организации предвиждат да продължават съществуващи или да започнат нови инициативи за изкуствен интелект - докато влизат във фаза на опресняване. Според анализаторите това означава, че инвестициите на предприятията в изкуствен интелект продължават въпреки кризата, коментира Милен Ганев, съдружник в българската софтуерна компания E-CARD, която е в топ 50 в Европа.
 
В същото време, най-голямата трудност, която пречи на изпълнението на такива проекти в производството, е невъзможността да се оценяват предварително реалните ползи за бизнеса. Около 79% от участниците в анкетата споделят, че проектите за изкуствен интелект са в изследователска или пилотна фаза в техните организации, а само 21% - че използват ИИ в "работен режим".
 
Изкуственият интелект започва да носи истинска стойност за бизнеса, обясни Милен Ганев. Според него по-специално, такива системи идват на помощ по време на пандемията: чатботове отговарят на въпроси, свързани с болестта; системите за компютърно зрение помагат за поддържане на социална дистанция, моделите за машинно обучение се използват активно за прогнозиране на последиците от различни сценариии за рестартиране на икономиките в редица страни.
 
Обновената крива на Gartner включва пет нови позиции, свързани с ИИ. Това са: малки данни - данни, чийто обем е достатъчно малък, за да може човек да ги разбере; генеративен ИИ - софтуерни системи, способни да създават ново съдържание въз основа на съществуващото; композитен ИИ - системи за машинно обучение, оптимизирани чрез комбинация от най-добри практики; отговорен ИИ - методи и инструменти за осигуряване на съответствие с етика и прозрачност в работата на ИИ системите; неща като клиенти (Things as Customers) - системи, които могат самостоятелно да избират продукти и да правят покупки.
 
С нарастването на използването на такива системи, предприятията трябва да разширяват своя фонд от таланти. Екипите, които изграждат решения с изкуствен интелект включват изследователи на данни, инженери и разработчици, обясни Милен Ганев от E-CARD .
 
Изследователите на данни търсят модели и дизайнерски модели, а инженерите осигуряват стабилността, надеждността и безопасността на първите механизми, което занапред позволява изграждането на по-мащабни системи. Инструментариумите, които опростяват и ускоряват внедряването на такива системи, се наричат в хайп цикъла "комплекти за разработка и обучение на ИИ" (AI developer and teaching kits).
 
С индустриализацията се разширява обхватът на приложенията за ИИ платформи, като растат и техните мащабируемост и сигурност. Според проучването на Gartner проектите за ИИ в индустриалните предприятия често се ръководят от топ мениджъри: например почти 30% от инициативите се ръководят от изпълнителни директори. Това допринася за ускорено внедряване на системите, включително чрез по-бързо и оперативно финансиране.
 
Подчертава се обаче необходимостта от учене през целия живот, за справяне с възникващите предизвикателства, идващи от увеличеното проникване на ИИ в най-различни сфери - особено тези касаещи сигурността, каза Милен Ганев. Един от примерите за проява на такъв проблем днес е активното развитие на практиката за правене на "дълбоки фалшификати" (deep fakes) - кмопютърно генерирани реалистични видеоклипове с участието на известни личности и не само.