VIVACOM дава възможност на своите корпоративни клиенти да оптимизират бизнеса си чрез новите пакети за колокиране на ИТ оборудване. Телекомът предлага атрактивни пакети за наем на 1U и 2U, както и ¼ и ½ телекомуникационен шкаф с индивидуално заключване. Това ще помогне дори на малки и средни компании да станат по-ефективни, като спестят финансови и човешки ресурси за поддържане на ИТ системи и оборудване. Услугата е изключително подходяща за клиенти, които притежават специфични уеб приложения, генериращи голям трафик, имат високи изисквания към използвания хардуер и интернет свързаността, и не на последно място – имат нужда от 24-часова техническа поддръжка.

VIVACOM предлага услугата в професионално изградени дейта центрове, разположени на различни сеизмични зони и отговарящи на всички международни изисквания за сигурност и резервираност. Захранването става по две напълно независими трасета. Специализиран екип на компанията предоставя денонощна, целогодишна поддръжка. С услугата Smart hands, клиентите могат да разчитат на експерти от VIVACOM, които вместо тях ще управляват и обслужват тяхното оборудване.

Колокация на ИТ оборудване е само част от портфолиото от интегрирани телекомуникационни решения, които VIVACOM предлага. Други решения, насочени към бизнеса са облачните услуги, M2M и IoT телеметрия, комплексни системи за видеонаблюдение, високоскоростен интернет и пренос на данни и други.