Проникването на мобилни услуги в България продължава да се увеличава, потреблението също отбелязва сериозен ръст, което свидетелства за една здравословна конкуренция на мобилния пазар, заяви главният изпълнителен директор на Мобилтел Йозеф Винацер, коментирайки резултатите на оператора през третото тримесечие, съобщи TechNews.bg.
Мобилтел бележи ръст на клиентската си база от 7.9% до 5.2 млн. абонати в края на месец септември 2008 г., в сравнение със същия период на предходната година. В края на третото тримесечие пазарният дял на компанията е бил 49.9%, което е малък спад в сравнение с 50.3% в края на 2007 г.
Проникването на мобилни услуги в България се е увеличило от 125.2% до 136.8%. Отчита се повишение и при средноизговорените минути на абонат, което възлиза на 22.0% и отчасти компенсира по-ниските цени. Средните приходи от абонат през третото тримесечие на 2008 г. са 10.1 евро, в сравнение с 10.4 евро през същия период на предходната година, съобщиха от М-Тел.
Операторът регистрира повишение на своите приходи за периода, възлизащо на 2.6% до 179 млн. евро, в резултат на по-високите месечни приходи от абонаментни такси и трафик, което компенсира по-ниските приходи от роуминг на чуждестранни потребители, поради въведените от ЕС регулации.
През третото тримесечие оперативната печалба на Мобилтел е намаляла с 10.2% до 56.4 млн. евро, в сравнение със същия период на 2007 г., в резултат на по-ниска EBITDA и по-високи амортизационни разходи. /БЛИЦ