От десетилетия филмовата индустрия създава страх от технологичното развитие и от роботите, които може би някой ден ще завладеят света. Обаче не сме много близо до осъществяването на човешкия стремеж да създаде изкуствен интелект, който да притежава дори и базовите способности в комплексния мисловен процес, характерен за човешкия мозък, предава БНР.


Към прогреса на роботите в обозримото ни бъдеще е насочил работата си младият български ИТ специалист д-р Светлин Пенков. Той е част от екипа на FiveAI − най-голямата стартъп компания за автономни коли във Великобритания.

Две години Светлин ръководи екип, разработващ модели за ситуационно предвиждане поведението на останалите участници в движението – автомобили, управлявани от хора, велосипедисти и пешеходци.

Научно-изследователската му дейност е с фокус върху задачи за изкуствен интелект, изискващи по-сложни когнитивни функции като планиране, използване на причинно-следствени връзки и взаимодействие с околната среда и други агенти в нея. 

Чрез неговата софтуерна разработка се анализират всички пътно-транспорти субекти по пътя, по който се движи даден автомобил.

Началото на своята работа в тази област той поставя преди години в България.

За постиженията си Светлин Пенков беше отличен с грамота „Джон Атанасов2019“, която се присъжда за изключителни постижения в областта на компютърно базираните технологии.

„Една от моите разработки позволява на робот да научи как да изпълнява нова задача, наблюдавайки една единствена демонстрация от човек. Кое е ключовото?

То е в това, че когато искате да сложите един такъв алгоритъм от сферата на изкуствения интелект върху робот, имате много фактори, с които да се съобразявате, но най-големият е сигурността“ – 
казва д-р Светлин Пенков:

Трудните проблеми са свързани с това, какво разбират роботите и много скоро започнах да работя върху пресечната точка между изкуствен интелект и роботика.

Например, ако разработвате автономна кола, както аз се занимавах с това, тогава един от ключовите елементи е да предвидите как вашият алгоритъм да бъде сигурен. Това е посоката, в която работих. Завърших докторантурата си в университета в Единбург.

Във Великобритания с екипа, който ръководех, анализирахме видеоинформация от трафика в Лондон, за да разработим модели, които предвиждат реакциите на другите участници в движението. Що се отнася до автономните автомобили – те са без водач.

Сядате, натискате едно копче и казвате коя е крайната точка, до която искате да стигнете. Автомобилът има задача да ви закара там, като сам подбира маршрута на движение и се грижи за вашата безопасност.

Това, с което аз се занимавах, беше да моделирам и прогнозирам поведението на другите участници в околната среда.

Това е един от най-трудните проблеми – да предвидите, че някой ще се включи във вашата лента, че някой пешеходец може да не ви е видял и да изскочи на платното, вие трябва да сте подготвени предварително.

Методите, които разработихме, всъщност бяха базирани на многото информация, до която имахме достъп.

Те позволяват на автомобила да предвижда тези неща много по-рано, отколкото дори професионален шофьор би се ориентирал на пътя. С екипа ми във Великобритания тествахме автономните автомобили в Лондон и не сме имали никакви проблеми или злополуки.

През август 2019 г. д-р Светлин Пенков се връща, за да работи в България и тук той стартира същата дейност.

Казва, че от опита си в чужбина, работейки в огромна компания, на върха на технологиите, е разбрал, че за да стигнеш на такова ниво не се изискват някакви невероятни ресурси. Ключов фактор е човешкият ресурс. 

В България виждам огромен потенциал в тази насока. Едно от нещата, за които искам да работя активно, е у нас да изградим място, където да развиваме наука на световно ниво, споделя д-р Светлин Пенков.