„Знакът „Е-НАДЕЖДЕН“ дава възможност на потребителите да пазаруват сигурно онлайн. Сертифактът отличава добрите търговци и подпомага дейността на надеждните електронни магазини. Знакът гарантира, че онлайн магазинът е проверен и търговецът е коректен“. Това обясни Богомил Николов, председател на Асоциация „Активни потребители“.


Увеличаването на онлайн търговията в България налага и създаването на такъв знак, който да гарантира доверие и качество, както и да повиши сигурността на потребителите при покупки от интернет. Знакът за качество подпомага и онлайн търговците, които прилагат съответно законите и се стремят да обслужат качествено своите потребители. Оценката, дадена на търговеца като надежден и съвестен е обективна и независима.


Това води до добрата познаваемост на търговеца и неговата положителна онлайн репутация. За да получат този знак, търговците трябва да отговарят на определени критерии: информационни задължения, законодателни задължения, сигурност на плащанията, политика на личните данни, право на връщане без скрити такси, проверка преди плащане, участие в механизъм за АРС.