Дания изпревари Швеция като най-добрата страна в света, в която да живеят жени, според класация от 2018 г. от US News & World Report.

Преди Международния ден на жената, медийната организация провежда проучване сред повече от 9 хиляди жени, като част от по-мащабното проучване за най-добрите страни за живеене за тях. В класацията се подреждат 80 страни.


Критериите, според които се оценяват страните, варират от икономическо влияние до гражданство и качество на живот.
Най-добрите държави са получили високи оценки (максималното е 10) по тези признаци: човешки права, равенство на доходите, прогрес и безопасност.

Вижте кои заемат първите 10 места в тази класация.

10. Германия
Страната се класира високо, заради оценката си за прогрес – 9,2 – и прилична оценка от 8,2 за човешките права, но получава само 7,6 за равенство между половете.

9. Нова Зеландия
През 2017 г. министър-председателят Джасинда Ардерн стана най-младата жена-лидер в света. Въпреки това, страната получава 7,6 точки за равенство между половете.

8. Австралия
С високата продължителност на живота както за мъжете, така и за жените, Австралия отбеляза 9,1 от 10 за правата на човека, но има малко по-нисък резултат, от 8,4, за равенство между половете.

7. Швейцария
Най-добрата страна в света като цяло, според класации, тази неутрална, мирна страна отбеляза 9 от 10 по въпросите на равенството между половете.

6. Канада
Държавата се класира високо по точките за правата на човека и равенството между половете.

5. Финландия
Първата страна, която предлага неограничени права на жените да гласуват и да бъдат избирани в Парламента, Финландия предлага една от най-приветливите среди за жените.

4. Холандия
Холандците са успели да намалят различията между половете в областта на здравеопазването, образованието, икономиката и политиката, като предоставят на майките блага като медицинска сестра.

3. Норвегия
Политиката, свързана с отпуска по майчинство, е само една от причините, поради които Норвегия е сред най-равнопоставените по пол нации в света.

2. Швеция
В тазгодишната класация страната отпада с една позиция, напускайки първото място. Въпреки това тя предлага много добра среда за жените, тъй като шведите имат най-прогресивните нагласи към равенството между половете, според доклад на YouGov.

1. Дания
Дания има най-високи оценки за правата на човека и равенството между половете. Страната се гордее със система за дневни грижи, свързана с доходите, и една от най-гъвкавите политики за отпуски на родителите в Европа.
В настоящата класация, България се нарежда на 30-о място.