Карлос Контрера внесе сигнал в Централната избирателна комисия с искане да се направи проверка дали кандидатът в листата за общински съветници в София на ПП-ДБ (Спаси София) под номер 8 в листата – Андрей Зографски има българско гражданство. Той е от РС Македония.

По стечение на обстоятелствата ми е известно, че лицето Зографски е син на политик от Р. Северна Македония – лицето Солза Горчева, която е добре известна с антибългарските си коментари, включително изказвания от типа, че българите са „фашистки окупатор“. Самата тя претендира за признаване на македонско малцинство в България и прочие. От политическите изяви на политика Солза Горчева, от публичните ѝ изказвания, включително по медии, става ясно, че тя е изразител на антибългарски настроения и се има за етническа македонка. Самата тя не притежава българско гражданство, изнася факти Контрера.

За хората, които добре познават дейността на неговата майка в РС Македония и са запознати и с неговата биография, има сериозни съмнения, че Зографски има българско гражданство или гражданство в друга държава членка на ЕС.

Именно поради тези обстоятелства имам основателни съмнения, че регистрираният под номер 8 кандидат в листата с общински съветници на МK „Продължаваме промяната - Демократична България“ (Спаси София) съгласно Р 466-МИ/26.09.2023 г. на ОИК - Столична община не отговаря на изискванията на чл. 397 от Изборния кодекс, пише още в сигнала до ЦИК.

Карлос Контрера настоява за спешна проверка от страна на изборния орган.

Прилагаме и пълния текст на сигнала:

ДО

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА    КОМИСИЯ

СИГНАЛ

от Карлос Контрера – кандидат за кмет на Столична община и кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от ВМРО – Българско национално движение

Относно: проверка на Решение 466-МИ/26.09.2023 г. в частта за регистриране на кандидат Андрей Зографски

Уважаеми членове на ЦИК,

Във връзка с оповестяване на решение 466-МИ/26.09.2023 г. на ОИК - Столична община за регистрация на кандидатска листа на МK „Продължаваме промяната - Демократична България“ (Спаси София) за общински съветници установих, че под номер 8 е регистриран кандидатът Андрей Зографски.

По стечение на обстоятелствата ми е известно, че лицето Зографски е син на политик от Р. Северна Македония – лицето Солза Горчева, която е добре известна с антибългарските си коментари, включително изказвания от типа, че българите са „фашистки окупатор“, самата тя претендира за признаване на македонско малцинство в България и прочие.

От политическите изяви на политика Солза Горчева, от публичните ѝ изказвания, включително по медии, става ясно, че тя е изразител на антибългарски настроения и се има за етническа македонка. Самата тя не притежава българско гражданство. В същото време става ясно, че нейният син е кандидат за общински съветник в Р България, на избори за общински съветници в България.

Логично, познавайки дейността на и изказванията на лицето Солза Горчева, си задавам въпроса има или няма българско гражданство нейният син Зографски, понастоящем кандидат за общински съветник от МK „Продължаваме промяната - Демократична България“ (Спаси София).

Именно поради тези обстоятелства имам основателни съмнения, че регистрираният под номер 8 кандидат в листата с общински съветници на МK „Продължаваме промяната - Демократична България“ (Спаси София) съгласно Р 466-МИ/26.09.2023 г. на ОИК - Столична община не отговаря на изискванията на чл. 397 от Изборния кодекс.

Законът очертава две хипотези – едната е кандидат, който е български гражданин, другата – гражданин на държава членка на ЕС, който е постоянно пребиваващ.

До колкото ми е известно лицето Андрей Зографски не е български гражданин, не ми е известно и да е гражданин на друга държава членка. В тази връзка считам, че той не отговаря на изискванията на закона, налице е липса на абсолютна правна предпоставка за регистрацията му като кандидат. Същият е попълнил декларация (Приложение 54-МИ), с която е декларирал обстоятелствата по чл. 397 и чл. 414 от Изборния кодекс.

Предвид горното моля незабавно да бъде извършена проверка за наличието или не на изискуемите предпоставки по чл. 397 от ИК и съответства ли регистрацията на лицето Андрей Зографски като кандидат за общински съветник от листата на МK „Продължаваме промяната - Демократична България“ (Спаси София) по Решение 466-МИ/26.09.2023 г. на ОИК – Столична община.

В случай, че се установи липсата на абсолютните правни предпоставки за регистрация моля да предприемете действия по компетентност и регистрацията на лицето да бъде заличена поради неизбираемост. В случай, че е попълнена декларация с невярно съдържание считам, че преписката следва да бъде изпратена до Прокуратурата на Р България.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук