Свети Евсигний, родом от Антиохия, бил войник и служил цели 60 години при императорите Диоклетиан, Максимиан и Константин Велики.

Той бил съветник на мъченик Василиск, който загинала за вярата в 308 г., и описал смъртта му. Вече в дълбока старост той се върнал в Антиохия и доживял до времето на Юлиан Отстъпник.

Когато император Юлиан Отстъпнк ( 361-363) наречен така, защото се опитал да върне езичеството дошъл в Антиохия, случило се, че двама езичници в спор помежду си помолили Евсигний да ги спогоди.

Старецът разгледал спора по справедливост, но загубелият донесъл на императора, че Евсигний е християнин. Юлиан го повикал при себе си, и Евсигний го изобличил за отстъпничеството му от Христа. Той прославил християнството и делото на император Константин Велики. Юлиан заповядал да го обезглавят. Това станало на 5 август 362 г.