"С моя заповед са утвърдени Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в Центровете за специална образователна подкрепа. По отношение на медицинските въпроси, тези насоки следват предходно утвърдените на 8 ноември 2021 г., съвместно с министъра на здравеопазването". 

Това каза министърът на образованието и науката акад. Николай Денков в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Цончо Ганев, който попита защо хронично болните деца трябва да носят предпазни маски в училище и добави, че от тази мярка са освободени децата със специални образователни потребности.

"В раздел първи от насоките се посочва, че изключение за носенето на защитна маска за лице се допуска за следните случаи в училище:

в училищния двор, при спазването на физическа дистанция от 1,5 метра за децата от предучилищните групи при педагогически ситуации;

за учениците от началния етап - от първи до четвърти клас, по време на учебния час; за деца и ученици със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващ това; както и в часовете по физическо възпитание и спорт", допълни Денков. 

В тези насоки се съдържа и прeдложен от Министерството на здравеопазването списък със заболявания, при които се препоръчва преминаване към обучение от разстояние в електронна среда поради установен по-висок риск от COVID-19, каза министър Денков.

Той уточни, че предложеният списък е ориентировъчен и не е изчерпателен, и по преценка на лекуващия лекар форма на обучение, различна от дневната, може да бъде препоръчана и на ученици с други заболявания, които не са посочени в списъка.

Образователният министър каза, че в този списък, в раздела "Детска пулмология", е посочено заболяването "Тежка и неконтролирана бронхиална астма", за какъвто случай с ученичка попита Цончо Ганев.

Нашата грижа, освен присъственото обучение на децата, е и ще бъде и тяхното здраве, като експертна и водеща е ролята на Министерството на здравеопазването, заяви министър Николай Денков.

Той обясни, че за случая с ученичката, за която постави въпрос Цончо Ганев, директорът на образователната институция трябва да се съобрази със становището на личния или на лекуващия лекар.