Работата на механизма по обхващане на деца в училище трябва да се префокусира върху ежедневната посещаемост. Това заяви при посещението си в Сливен министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, предаде "Фокус".

По думите на Вълчев постигнатите добри резултати от работата на екипите по откриване и връщане в училище на деца отпаднали от системата, трябва да се затвърдят със задържането им там и фокусиране върху ежедневното обучение. "Ключова в тази насока е работата с общността и родителите, на които трябва да се внуши, че образованието е необходимост за децата", допълни министър Вълчев.

Той припомни, че след осигуряване на допълнителни средства за училищата в проблемните райони, сред които и Сливен, са назначени над 200 медиатора, които помагат в разяснителната дейност и убеждават родителите да осигурят достъп на децата до училище и ежедневната посещаемост.

Министър Вълчев поясни, че Министерството на образованието си поставя две основни цели. Първата е да осигури равен достъп до образование и да направи така, че всяко едно дете да учи 14 години - две в предучилищна възраст и още 12 години в училище. Втората е модернизацията и качеството на образованието, така че то да дава знания и компетентности, съобразени с изискванията на 21 век и потребностите на модерния пазар на труда.

По думите му, ключово за това ще бъдат модернизацията на българските училища, за които МОН ще заложи допълнителни средства в бюджета за следващата година, и въвеждането на задължително предучилищно образование за четиригодишните деца.

Министър Красимир Вълчев е на посещение в Сливен за участие в гражданския диалог на тема образование. Форумът е част от платформата за граждански диалог „Европа в нашия дом”.