Днес ще проведе поправителната матура по български език и литература. Матурата започва в 8.00 часа. Авторът и произведението за 41-ата задача ще бъдат обявени в 12 ч.

След 16.30 ч. в сайта на образователното министерство ще бъдат публикувани изпитният вариант и ключът с верните отговори към него. Желание да се явят на този изпит са за заявили близо 4600 младежи.

Зрелостниците ще получават изпитния вариант на три части.

Върху първия модул те ще могат да работят един астрономически час. След изтичането на определеното време ще получават втория модул, върху който може да работят също час. За третия модул ще имат на разположение два астрономически часа.