В резултат,  две взаимно противоречиви решения на Софийския и Върховния административен съд, оставят временно  един от най-големите университети в страната – Техническият университет-София (ТУС) – без легитимно ръководство след като вече е изтекъл над половината от мандата му.

Последната съдебна инстанция решава, че вътрешният Правилник за функционирането и дейността на ТУС, по който са избирани поредица от ректори на университета (включително и действащия до момента), се отклонява от  принципа „един човек – един глас“, характерен за равното избирателно право.

Върховните съдии считат, че Правилникът на ТУС и резултантния избор на ръководство са в колизия с Чл. 10 на Конституцията, според който „Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.“
 
Според действащия правилник на ТУС, на първия изборен кръг, членовете на Общото събрание (OC) имат право да гласуват положително за повече от един кандидати, след което се провежда балотаж между класираните на първо и второ място кандидати. От двамата класирани, според броя  на положителните гласове се избира Ректорът.

Решението на ВАС поражда поредица от въпроси, на които все някой следва да отговори.

След като на членовете на Общото събрание  е дадена възможност да подкрепят „от 0 до N“ кандидати на първия кръг, това означава ли непременно, че са упражнени няколко, а не един глас?  Тоест всеки от Общото събрание е дал своя глас!
Нима когато гласуваме колективно за политически партии или за групи (екипи) упражняваме множество гласове?

Важи ли автоматично въпросният конституционен  принцип за всички сфери извън политиката?

Какво да кажем за търговските дружества, където гласът тежи според дяловете на съсобственика?
 
След като във времето поредица от ректори на ТУС, както и декани на факултети, са избирани по същия правилник, то каква е тяхната легитимност?

Какво се случва с подписаните от тях хиляди дипломи на бакалаври и магистри, стотиците докторантури и десетките хабилитационни процедури, проведени в ТУС през този период?

Или Законът важи селективно за едни, но не и за други?
 
Докато преписката е върната на Общото събрание на Техническия университет за провеждане на нова процедура за избор на ректор, 64-годишният жалбоподател проф. Веско Панов се надява Министърът на образованието и науката да назначи временен ректор за провеждане на новия избор.

Такива временни ректори на Стопанската академия в Свищов и на Техническия университет – Варна са били назначавани в миналото при виновно поведение на техните ръководства.

В настоящия  случай, обаче, не би могло да се вмени вина или преднамереност на настоящия ректор на ТУС проф. Иван Кралов, че Общото събрание е провело избора му съобразно действащия правилник, прилаган от десетки години и неоспорен до момента нито от МОН, нито от която и да било институция в страната.

На същия принцип току виж, обявили за нелигитимни и шефовете на партии.
 
Силвия  РАДЕВА, БЛИЦ