На 11 юни 1942 г. е сключено споразумение между САЩ и СССР за взаимна помощ, но реално помощта започва още 9 месеца по-рано. Тази помощ е от съдбоносно значение за СССР във войната, тъй като по това време бойната техника на Съветската армия и инфраструктурата на страната са почти унищожени, а стратегическите запаси от суровини са на привършване. По време на Техеранската Конференция през 1943 г. Й. Сталин публично признава важността на помощта от САЩ: "Ако не беше американското производство, Обединените нации никога нямаше да спечелят войната."
<strong>История</strong><br /> <br /> Програмата &bdquo;Заем-Наем&rdquo; (Lend-Lease; lend - &bdquo;давам на заем, заемам&rdquo;; lease - &bdquo;вземам под наем, наемам&quot;) е система за помощ, която САЩ предоставят безвъзмездно на съюзниците си по време на Втората световна война &ndash; боеприпаси, техника, храни, стратегически суровини и др.<br /> <br /> Законът за Заем-Наем е приет от Конгреса на САЩ на 11 март 1941 година. Той дава на американския президент пълномощия да помага на всяка страна, чиято отбрана се смята за жизненоважна за САЩ, и предвижда:<br /> &bull; Доставените технически материали (автомобили, военна техника, оръжие, суровини и т.н.), унищожени, изгубени, но използвани по време на войната, не подлежат на заплащане (член пети).<br /> &bull; Доставеното по Заем-Наем имущество, което след края на войната е годно за употреба за граждански цели, да бъде заплатено напълно или частично на базата на предоставени от САЩ безлихвени кредити.<br /> <br /> Текстовете на закона &bdquo;Заем-Наем&rdquo; предвиждат, че след края на войната, ако американската страна е заинтересована, запазената техника и оборудване трябва да бъдат върнати на САЩ.<br /> <br /> Общата стойност на доставките по &bdquo;Заем-Наем&rdquo; възлиза на около 50,1 млрд. тогавашни долара (610 млрд. в съпоставими сегашни цени), от които 31,4 &ndash; на Великобритания, 11,3 &ndash; в СССР, 3,2 получава Франция и 1,6 &ndash; Китай. Обратно са върнати общо 7,8 млрд. долара, от които 6,8 от Великобритания. (Приведени към 2008 г. тези суми са около 12 пъти по-големи).<br /> <br /> Законопроектът за &bdquo;Ленд лийз&rdquo; относно Великобритания е подписан от президентът Рузвелт на 11 март 1941 г., което разширително му позволява &bdquo;продажби, трансфер, обмяна, заеми, наеми, или други средства на правителства, преценени като жизненоважни за сигурността на САЩ. Рузвелт одобрява заем за Великобритания, възлизащ на 1 милиард долара към края на октомври 1941 г. Още през април в обхвата на помощта е включен Китай, а Съветският съюз - през октомври 1941 г.<br /> <br /> <strong>Програмата за СССР</strong><br /> <br /> Данните за стойностното и натуралното изражение на спецификациите в програмата &bdquo;Ленд лийз&rdquo; са доста противоречиви дори и в съвременната руска историография. Например цифрите за общия дял на помощите във военния ресурс на СССР (в количествено отношение) възлиза на около 28-40%.<br /> <br /> Съществували са три основни маршрута за доставяне на военната помощ: през Северния Атлантик &ndash; около 4 млн. тона, или 25% от всички доставки; през Южния Атлантик до Персийския залив и Иран - 4 млн. тона или 25%; през Тихия океан до далекоизточните съветски пристанища (главно суровини) - 8 млн. тона (50%). Общото количество е около 16 милиона тона.<br /> <br /> Битуват осреднени данни за американската помощ: автомобили &ndash; 60-70%, танкове &ndash; 12-14%, самолети - 10% (за морската авиация - 29%.)<br /> <br /> В абсолютен брой се срещат следните цифри:<br /> &bull; Самолети: 22 195 &ndash; 18 659 броя;<br /> &bull; Танкове &ndash; 10 000 броя;<br /> &bull; Оръдия &ndash; 9600 броя;<br /> &bull; Автомобили: 376 000 броя;<br /> &bull; Джипове &ndash; 51 000 броя;<br /> &bull; Влекачи &ndash; 8000 броя;<br /> &bull; Мотоциклети &ndash; 35 000 броя;<br /> &bull; Военни кораби &ndash; 281 броя;<br /> &bull; Ледоразбивачи &ndash; 3 броя;<br /> &bull; Транспортни кораби &ndash; 128 броя;<br /> &bull; Зенитни оръдия &ndash; 8000 броя;<br /> &bull; Противотанкови оръдия &ndash; 5000 броя;<br /> &bull; Картечници &ndash; 132 000 броя;<br /> &bull; Снаряди - 472 милиона броя;<br /> &bull; Стрелково оръжия - 150 000 единици;<br /> &bull; Локомотиви &ndash; 2860 броя;<br /> &bull; Вагони &ndash; 11 705 броя;<br /> &bull; Нефтопродукти - 2,6 млн. т.;<br /> &bull; Цветни метали &ndash; над 500 000 т.;<br /> &bull; Взривни и химически вещества - 1,2 млн. т.;<br /> &bull; Корабни РЛС &ndash; 550 бр. (плюс 640 от Великобритания);<br /> &bull; Радиостанции - 35 800 броя;<br /> &bull; Храни и продоволствие - 4,5 млн. т.;<br /> &bull; Металорежещи машини &ndash; 44 600 броя;<br /> <br /> Помощта по &bdquo;Ленд лийз&rdquo; продължава и след май 1945 г. заради действията на Съветската армия срещу японската Квантунска армия). Тогава постъпват 455 хил.т. нефтопродукти, тръби за 222 милиона долара, стругове, хидравлични преси, електрогенераторни станции и пр., които се оказват решаващи за старта на съветската газова промишленост.<br /> <strong><br /> Изплащане на получената помощ</strong><br /> <br /> Великобритания първа започва да изплаща помощта през 1951 г. със срок на погасяване 50 г. Последната вноска е направена през 2006 г.<br /> <br /> Към края на войната СССР връща на САЩ над 1 милион тона нефтопродукти, като приема и ремонтира кораби на съюзниците, зареждайки ги с гориво.<br /> <br /> През 1947 г. дългът на СССР е определен на 2,6 млрд. долара (с отчитане на унищожената техника), но през 1948 г. сумата e редуцирана на 50%. Съветският съюз обаче отказва да я плаща.<br /> <br /> През 1951 г. сумата е намалена на 800 милиона долара, но договор е подписан едва през 1972 г. само за 722 милиона долара със срок на плащане до 2001 г. и то при условие ако на СССР бъде отпуснат кредит. До 1973 г. СССР е платил общо 50 милиона долара, след което прекратява плащанията поради поправката Джексън-Ваник (забраняваща определени сфери на търговията със СССР).<br /> <br /> През 1990 г. сумата е намалена до 674 милиона със срок на плащане до 2030 г. Счита се, че към настоящия момент дългът е 100 милиона.<br /> <br /> <em>/По материали в интернет/</em><br /> <br />