18 проекта от сектор „Вино” на обща инвестиционна стойност 10 715 449 лв. са постъпили до момента в ДФ „Земеделие”. Това стана ясно днес при откриването на Международната изложба за лозарство и винарство „Винария 2009” в гр. Пловдив. Изложението бе открито от министъра на земеделието и храните Валери Цветанов и зам.-министъра на земеделието и храните Димитър Пейчев.
„Винария” показва цялата панорама на лозаро-винарската индустрия и модерните тенденции за нейното развитие в момент, когато вече стартира Националната програма за развитие на лозарството и винарство. Изложбата ще бъде една ценна презентация на българското вино, на постиженията на българските винопроизводители, които държавата ще популяризира в чужбина, както предвижда един от основните приоритети на програмата.” Така министър Цветанов приветства организаторите, участниците и гостите на изложбата.

Министърът за земеделието и храните припомни, че по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г. са предвидени средства в размер на 112 млн. евро. Програмата стартира на 23 февруари 2009 г. Производителите и преработвателите на винено грозде ще получат значителна подкрепа и по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. /БЛИЦ