За последните десет години у нас по различни причини са напуснали задължителното си образование над 240 хиляди български ученици, сочат данни на националната статистика. Най-голям е бил броят на напусналите образование българчета през учебните 2002/2003-а и 2003/2004-а години - по над 31 хиляди. За миналата учебна 2011/2012-а г. при общ брой на учащите от близо 758 хиляди са напуснали в различна степен образованието си 18 450 българчета.
Анализ на Евростат за образованието в ЕС отчита тенденцията, че приблизително едно на всеки седем деца в Евросъюза прекратяват обучението си по-рано от обикновено и това оказва значително влияние на икономиката и обществото в Евросъюза, съобщава БНР.<br /> <br /> Целевата прогноза на НСИ показва, че в периода до 2020-а г. броят на младите хора ще намалява, като особено рязко това ще се отрази на възрастовите групи 15-19 години и 20-24 години.<br /> <br /> Според данните на Евростат делът на преждевременно напускащите образование младежи варира значително в ЕС - има 26 региона, в които 1 на всеки 10 младежи прекратява не навреме обучението си. По-голямата част от тези райони са концентрирани в Централна и Източна Европа (включително и България) и отчитат едни от най-ниските съотношения на напускащи прибързано образованието си младежи.<br /> <br /> Най-значителен ръст от 1 на 5 преждевременно напускащи младежи се отчита в Южна Европа - районите на Испания, Португалия, Малта, островите на Италия. Подобни тенденции се регистрират и в слабо населени райони на Норвегия, Исландия и Турция, посочва анализът на Евростат. <br /> <br />